Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Bậc lễ: thường

Màu phục vụ: Trắng

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Hỡi dân riêng Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm, mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy để tái tạo chúng con nên người mới. Xin cho chúng con tích cực sống mầu nhiệm Vượt Qua, để nhờ ơn thánh Chúa nâng đỡ, chúng con mang lại nhiều hoa trái và được hưởng niềm vui của cuộc sống muôn đời. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 13, 44-52

“Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất“. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

Xướng: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

Xướng: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

Alleluia: Cl 3, 1

Alleluia, alleluia! – Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 14, 7-14

“Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

THẤY ĐỨC GIÊ-SU LÀ THẤY CHÚA CHA

(Ga 14,7-14)

1 . Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su mạc khải cho các môn đệ về Chúa Cha. Tất cả đời sống của Đức Giê-su: lời nói, suy tư, việc làm… đều qui về Chúa Cha. Và cũng trong Đức Giê-su, mầu nhiệm cao siêu của Chúa Cha được bầy tỏ cách hoàn hảo nhất. Trong Cha có Con và trong Con có Cha. Vì thế, tin vào Đức Giê-su là tin vào Chúa Cha. Và xin gì với Chúa Cha nhân danh Đức Giê-su thì chính Đức Giê-su thực hiện.

2. Ông Phi-líp-phê xin với Thầy Giê-su: ”Xin cho chúng con thấy Chúa Cha”, điều đó chứng tỏ khao khát của ông cũng là khao khát của biết bao người, những người thiện chí không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, Đức Giê-su mạc khải cho các môn đệ về Chúa Cha về mối tương quan của Ngài với Cha: ”Ai biết Thầy là biết Cha” và “Ai thấy Thầy là thấy Cha” vì “Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy”.  Lời nói và việc làm của Đức Giê-su chính là lời nói và việc làm của Thiên Chúa. Tất cả đời sống của Đức Giê-su: Lời nói, suy tư, việc làm… đều qui về Chúa Cha.

Chúa Cha được bày tỏ cách hoàn hảo nhất trong Đức Giê-su: Trong Cha có Con và trong Con có Cha. Vì thế, tin vào Đức Giê-su là tin vào Chúa Cha. Và xin gì với Chúa Cha nhân danh Đức Giê-su thì được chính Đức Giê-su thực hiện.

3. Đức Giê-su vừa là Thiên Chúa thật và là người thật. Đứng về phương diện loài người, Đức Giê-su giống chúng ta mọi đàng, chỉ khác một điều là không có tội. Quả thế, con người là con đường dẫn về với Chúa. Thiên Chúa xem ra không chọn lựa một con đường nào khác hơn để tỏ mình ra cho bằng con đường con người. Ngài đã nói bằng cả lịch sử của dân Israel, và cuối cùng, như tác giả thư Do thái khẳng định: Ngài đã nói bằng người Con Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô. Đức Giê-su đã tuyên bố: ”Ta là đường”, chỉ qua Ngài, con người mới có thể biết Thiên Chúa là ai và nhất là mới có thể đến với Thiên Chúa.

4. Tuy chưa thấy nhan thánh Chúa, qua Đức Giê-su Ki-tô, con người vẫn có thể đi vào tương quan mật thiết với Ngài, Thiên Chúa mà chúng ta có thể chiêm ngắm qua Đức Giê-su không phải là một pho tượng bất động, mà là một ngôi vị sống động. Đức Giê-su đã mạc khải ngôi vị ấy như một người cha yêu thương. Do đó, tương quan của con người với Thiên Chúa không phải là tương quan chủ – tớ; con người không đến với Thiên Chúa bằng tâm tình của người nô lệ sợ hãi, mà là bằng lòng tin tưởng phó thác của một người con (Mỗi ngày một tin vui).

5. Khao khát được biết Thiên Chúa là khát vọng chính đáng của con người, và cùng đích của con người là được đời đời chiêm ngưỡng thánh nhan Cha. Chính vì thế mà  sau khi Đức Giê-su nói về Thiên Chúa Cha, tông đồ Phi-líp-phê đã không ngần ngại thưa với Đức Giê-su rằng: ”Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con đã mãn nguyện”.

Thấy Thiên Chúa Cha ư? Con mắt phàm tục không nhìn thấy Thiên Chúa. Đó là điều được nói đến trong Cựu ước, rằng  không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa mà còn sống: Mai-sen phải che mặt khi đối diện, Ê-li-a chỉ được nhìn thấy phía sau, các tổ phụ, thẩm phán, và tiên tri chỉ thấy Chúa qua các thiên sứ hoặc các biến cố như mây, lửa… Và chính Đức Giê-su cũng khẳng định: ”Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng phải nhờ Chúa Con mạc khải cho”. Mở đầu bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su nói: ”Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

6.Theo gương Đức Giê-su, chúng ta cũng phải giới thiệu Chúa cho những người khác. Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, được đứng thẳng như những con người tự do. Như vậy, cũng trong mức độ sống tự do và trưởng thành, con người trở thành con đường dẫn về với Chúa. Thật thế, một nhân cách sung mãn là con đường dẫn về với Chúa. Đức Giê-su là đường dẫn về với Chúa Cha theo ý nghĩa ấy: không ai đã là người  một cách sung mãn hơn Ngài. Đi trên con đường về với Chúa Cha là chính Đức Giê-su, người Ki-tô hữu cũng được mời gọi trở thành lối dẫn về với Chúa, nhưng họ chỉ có thể  là lối dẫn về với Chúa, khi nhân cách của họ cũng được sung mãn như chính Đức Giê-su.

7. Truyện: Không ai nhìn thấy Thiên Chúa.

Một vị vua nọ nảy ra ý nghĩ táo bạo, ông cho mời các lãnh đạo tôn giáo đến và ra lệnh  trong một tuần phải làm thế nào cho ông thấy được Thiên Chúa, nếu không sẽ bị chém đầu.

Thật là một đòi hỏi nan giải và hóc búa. Làm thế nào có thể thỏa mãn được một ước muốn càn gở như thế. Biết được mối lo âu của các nhà lãnh đạo, một kẻ chăn chiên đến xin các vị lãnh đạo tôn giáo  được làm công việc đó.

Vào một buổi sáng như đã hẹn, kẻ chăn chiên dẫn nhà vua đến  đồng cỏ nơi anh ta thường chăn súc vật. Họ đi bộ, chứ không dùng xe, khi tới nơi, mặt trời đã gần đỉnh ngọ. Kẻ chăn chiên đưa tay chỉ mặt trời và xin nhà vua nhìn.

Vua nổi giận bảo anh muốn làm mù đôi mắt của ông hay sao. Bấy giờ kẻ chăn chiên mới quì xuống trước mặt vua và thưa: ”Tâu bệ hạ, chỉ một vật do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng mà ánh quang của nó rực rỡ đến nỗi bệ hạ chẳng dám nhìn, thì làm sao bệ hạ có thể nhìn thấy Thiên Chúa được”?

Chính lúc ấy, nhà vua đã nhìn thấy Thiên Chúa không phải bằng đôi mắt trần gian, nhưng bẳng đôi mắt của niềm tin.

                                                                             Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

LỜI CHÚA MÙA PHỤC SINH

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C
Thứ hai tuần Bát nhật Phục Sinh
Thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ năm tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh
CN II PS – Năm A – Lòng Thương Xót Chúa
CN II PS – Năm B – Lòng Thương Xót Chúa
CN II PS – Năm C – Lòng Thương Xót Chúa
Thứ hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ bẩy sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa nhật III Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh
CN IV Phục Sinh Năm A – Chúa Chiên Lành
CN IV Phục Sinh Năm B – Chúa Chiên Lành
CN IV Phục Sinh Năm C – Chúa Chiên Lành
Thứ hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa nhật IV Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm A
Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm B
Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm C
Chúa nhật VII Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ bẩy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lễ Vọng – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top