Thứ bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Bậc lễ: thường

Màu phục vụ: Trắng

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Trong phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy cho chúng con được tái sinh và thông phần vào sự sống của Chúa. Giờ đây chúng con được trở nên công chính, đáng hưởng phúc trường sinh bất tử. Xin Chúa thương nâng đỡ phù trì, đưa chúng con vào cõi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 16, 1-10

“Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số.

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: “Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi”.

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa!

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người.

Xướng: Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ.

Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! – Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này, và được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Lạy Cha con cầu xin cho chúng, để chúng nên một trong Ta, và để thế gian tin rằng Cha đã sai Con – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

KI-TÔ HỮU SỐNG GIỮA THẾ GIAN

Tin mừng hôm nay nói về cuộc sống của người Ki-tô hữu trong thế gian. Theo Tin mừng Gio-an “thế gian” mang hai nghĩa: nghĩa thứ nhất chỉ nhân loại nói chung (“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Người cho thế gian”); nghĩa thứ hai chỉ những người không chấp nhận Chúa Giê-su và thù ghét Ngài. Đây là ý nghĩa được nói tới trong bài Tin mừng này.

Vào thời thánh Gio-an viết Tin Mừng, các Ki-tô hữu đang sống giữa những thù ghét: Các tín đồ Do-thái giáo thù ghét họ, coi họ là đồ phản lại đạo Do-thái; Đế quốc Rôma cũng thù ghét họ vì nếp sống của họ không giống những người khác: không mê tín dị đoan, không thờ hoàng đế Lamã…

Chúa Giê-su đã cho các môn đệ của mình biết trước tình trạng đó. Ngài an ủi họ, đồng thời dạy họ cách sống giữa một thế gian thù nghịch như thế nào: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ ghét Thầy trước… Vì các con không thuộc về thế gian… nên thế gian ghét các con. Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy thì họ sẽ bắt bớ các con”.

Chúa Giê-su đã cho họ biết trước rằng làm môn đệ Ngài thì phải chấp nhận bị thế gian thù ghét. Họ ghét các Ki-tô hữu không phải vì các Ki-tô hữu làm điều xấu, mà bởi vì họ đã ghét Đức Giê-su. Đó là chìa khoá để chúng ta hiểu được sứ mạng của Giáo Hội và các Ki-tô hữu trong thế gian; một thế gian được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã ban Con Một Ngài, nhưng cũng là một thế gian đang bị sức mạnh của tối tăm lôi kéo. Sứ mệnh của Giáo hội và của các Ki-tô hữu là chống lại sức mạnh tăm tối ấy; và do đó bị ghen ghét, bách hại là điều không thể tránh khỏi. Trong hoàn cảnh như thế, chúng ta không nên quên lời Chúa nói: “Các con ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế”.

Vì các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con”. Chính lối sống tốt lành của Kitô hữu mà họ bị ghét bỏ; lối sống tốt lành như một lời tố cáo sự đen tối của thế gian. Người thế gian coi tiền bạc trọng hơn đạo đức, lọc lừa hơn chân thật, ích kỷ lo cho bản thân, thậm chí chà đạp lên người khác… Ki-tô hữu không thể sống như họ, cho nên bị họ thù ghét. Vậy, nếu vì phải sống theo lý tưởng tốt đẹp của mình mà bị thế gian thù ghét, chúng ta hãy chấp nhận.

Sống giữa thế gian, chúng ta dễ bị lôi kéo vào trào lưu lối sống của thế gian: sống vụ lợi, không thật với lòng mình. Người Ki-tô hữu phải sống khác: phải yêu thương, bác ái, vị tha, không vụ lợi, sống theo lương tâm… không thể thoả hiệp với lối sống thế gian để được yên ổn theo kiểu thế gian.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh hiệu Ki-tô của chúng ta. Mang danh hiệu Ki-tô là tham dự vào mầu nhiệm tử nạn và thập giá của Chúa Ki-tô, nhưng chúng ta tin chắc rằng nhờ tham dự vào mầu nhiệm khổ nạn và thập giá ấy mà chúng ta góp phần vào việc cứu rỗi và canh tân thế giới. Khổ đau mà các Ki-tô hữu đang phải chịu vì danh Chúa Giê-su là hạt giống trổ sinh những hoa trái của niềm tin.

Lm. Giu-se Vũ Công Viện

XIN CHO ĐƯỢC XỨNG ĐÁNG

(Ga 15,18-21)

Người Công Giáo mọi thời, mọi nơi luôn gặp phải những thử thách, bắt bớ. Thực trạng này càng rõ rệt hơn nữa trong những năm gần đây: nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân bị bắt, giết chết cách tàn nhẫn ác ôn…!

Tại sao vậy? Thưa, chỉ vì người Kitô hữu mãi mãi là khách lạ trên cuộc đời này khi không chịu khuất phục những điều gian dối, bất nhân trái với luân lý và giá trị Tin Mừng… Vì thế, việc bắt bớ, loại trừ là điều mà những kẻ chống đối Giáo Hội luôn nhắm tới chúng ta.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su cũng cảnh báo cho các môn đệ biết trước những đau khổ mà các ông sẽ phải chịu vì danh Ngài. Đồng thời, Ngài cũng đưa ra một quy luật: “Tôi tớ không trọng hơn chủ được”; “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”; “Nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng bắt bớ anh em”.

Tuy nhiên, mỗi người chúng ta khi đứng trước thử thách, đau khổ, bách hại… cần phải có thái độ:

Thứ nhất: Thiên Chúa luôn thanh luyện con người bằng thử thách để xứng với vinh quang mà Ngài sẽ ban cho sau những khổ đau ấy. Bởi vì: nếu ta cùng lao khổ với Người thì cũng được vinh hiển với Người (x. Rm 8,17). Những bất hạnh, mất mát và thiệt thòi ở đời này không đáng là gì so với vinh quang sẽ tỏ hiện mai sau (x. Rm 8,18).

Thứ hai: chỉ những ai bền đỗ đến cùng trong thử thách mới được cứu độ (x. Mt 10,22). Triều thiên sự sống chỉ có thể trao ban ở cuối đường cho những ai trung thành (x. Kh 2,10).

Thứ ba: cần có thái độ như thánh Phao-lô: mọi sự đều mưu ích cho con cái Chúa (x. Rm 8,28) và Ngài không thử thách quá sức chịu đựng của con người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh hiệu Ki-tô hữu của mình. Khi mang danh hiệu này, chúng ta thuộc về Đức Ki-tô, được thông phần đau khổ với Ngài và được vinh hạnh cùng Ngài cứu chuộc thế giới ngang qua những đau khổ mà chúng ta phải chịu vì danh Đức Giê-su. Vì thế: những trái khuấy dồn dập tư bề; những đau khổ về tinh thần lẫn thể xác như: bị bắt bớ, đánh đập và ngay cả cái chết… chúng ta hãy vui mừng hân hoan, bởi lẽ, lúc đó, chúng ta được trở nên giống Đức Giê-su hơn bao giờ hết và thật vinh hạnh vì được thuộc về Ngài chứ không thuộc về thế gian.

Lạy Chúa Giê-su, vì danh Chúa, nhiều khi chúng con bị khổ cực đắng cay. Xin Chúa ban sức mạnh, để chúng con trung thành vác thập giá hằng ngày cho nên. Amen.

Giu-se Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Email
Print
Twitter
Scroll to Top