Thứ bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Bậc lễ: thường

Màu phục vụ: Trắng

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Trong phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy cho chúng con được tái sinh và thông phần vào sự sống của Chúa. Giờ đây chúng con được trở nên công chính, đáng hưởng phúc trường sinh bất tử. Xin Chúa thương nâng đỡ phù trì, đưa chúng con vào cõi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 16, 1-10

“Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số.

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: “Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi”.

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa!

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.

Xướng: Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người.

Xướng: Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ.

Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! – Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đón nhận lễ vật của chúng con là con cái trong nhà, và thương tình bảo vệ chúng con luôn mãi. Ước gì chúng con không để mất những ơn đã lãnh nhận trong lễ Vượt Qua này, và được hưởng phúc lộc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Lạy Cha con cầu xin cho chúng, để chúng nên một trong Ta, và để thế gian tin rằng Cha đã sai Con – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

KI-TÔ HỮU SỐNG GIỮA THẾ GIAN

Tin mừng hôm nay nói về cuộc sống của người Ki-tô hữu trong thế gian. Theo Tin mừng Gio-an “thế gian” mang hai nghĩa: nghĩa thứ nhất chỉ nhân loại nói chung (“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Người cho thế gian”); nghĩa thứ hai chỉ những người không chấp nhận Chúa Giê-su và thù ghét Ngài. Đây là ý nghĩa được nói tới trong bài Tin mừng này.

Vào thời thánh Gio-an viết Tin Mừng, các Ki-tô hữu đang sống giữa những thù ghét: Các tín đồ Do-thái giáo thù ghét họ, coi họ là đồ phản lại đạo Do-thái; Đế quốc Rôma cũng thù ghét họ vì nếp sống của họ không giống những người khác: không mê tín dị đoan, không thờ hoàng đế Lamã…

Chúa Giê-su đã cho các môn đệ của mình biết trước tình trạng đó. Ngài an ủi họ, đồng thời dạy họ cách sống giữa một thế gian thù nghịch như thế nào: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ ghét Thầy trước… Vì các con không thuộc về thế gian… nên thế gian ghét các con. Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy thì họ sẽ bắt bớ các con”.

Chúa Giê-su đã cho họ biết trước rằng làm môn đệ Ngài thì phải chấp nhận bị thế gian thù ghét. Họ ghét các Ki-tô hữu không phải vì các Ki-tô hữu làm điều xấu, mà bởi vì họ đã ghét Đức Giê-su. Đó là chìa khoá để chúng ta hiểu được sứ mạng của Giáo Hội và các Ki-tô hữu trong thế gian; một thế gian được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã ban Con Một Ngài, nhưng cũng là một thế gian đang bị sức mạnh của tối tăm lôi kéo. Sứ mệnh của Giáo hội và của các Ki-tô hữu là chống lại sức mạnh tăm tối ấy; và do đó bị ghen ghét, bách hại là điều không thể tránh khỏi. Trong hoàn cảnh như thế, chúng ta không nên quên lời Chúa nói: “Các con ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế”.

Vì các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con”. Chính lối sống tốt lành của Kitô hữu mà họ bị ghét bỏ; lối sống tốt lành như một lời tố cáo sự đen tối của thế gian. Người thế gian coi tiền bạc trọng hơn đạo đức, lọc lừa hơn chân thật, ích kỷ lo cho bản thân, thậm chí chà đạp lên người khác… Ki-tô hữu không thể sống như họ, cho nên bị họ thù ghét. Vậy, nếu vì phải sống theo lý tưởng tốt đẹp của mình mà bị thế gian thù ghét, chúng ta hãy chấp nhận.

Sống giữa thế gian, chúng ta dễ bị lôi kéo vào trào lưu lối sống của thế gian: sống vụ lợi, không thật với lòng mình. Người Ki-tô hữu phải sống khác: phải yêu thương, bác ái, vị tha, không vụ lợi, sống theo lương tâm… không thể thoả hiệp với lối sống thế gian để được yên ổn theo kiểu thế gian.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh hiệu Ki-tô của chúng ta. Mang danh hiệu Ki-tô là tham dự vào mầu nhiệm tử nạn và thập giá của Chúa Ki-tô, nhưng chúng ta tin chắc rằng nhờ tham dự vào mầu nhiệm khổ nạn và thập giá ấy mà chúng ta góp phần vào việc cứu rỗi và canh tân thế giới. Khổ đau mà các Ki-tô hữu đang phải chịu vì danh Chúa Giê-su là hạt giống trổ sinh những hoa trái của niềm tin.

Lm. Giu-se Vũ Công Viện

THẾ GIAN SẼ GHÉT CÁC CON

(Ga 15,18-21)

1. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy: Đức Giê-su bị ngược đãi và bị bắt bớ vì Ngài không thuộc về thế gian. Người môn đệ của Chúa cũng không thuộc về thế gian nữa. Vì thế, họ cũng sẽ bị thế gian ghét bỏ và ngược đãi như Chúa. Chúng ta tin và đi theo Chúa, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách và đau khổ. Nhưng Đức Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và Ngài cũng cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng. Quan trọng là chúng ta có tin vào Ngài và can đảm chấp nhận bị ngược đãi, bị thua thiệt, bị mất mát vì Ngài hay không?

2. Đức Giê-su đã báo trước cho các môn đệ: ”Thế gian sẽ thù ghét các con”. Lời Chúa nói lúc nào cũng đúng cho thời bấy giờ và sau này. Lý do thế gian ghét chúng ta vì chúng ta không thuộc thế gian cũng như Chúa không thuộc về thế gian. Họ ghét Chúa thì các môn đệ cũng bị ghét lây. Ca dao Việt nam có câu: ”Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”.

Nhân tình thế thái thời Đức Giê-su cũng không ra khỏi cái lẽ thường ấy. Chính vì thế, Đức Giê-su đã cảnh tỉnh các môn đệ: ”Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.

3. Từ ngữ “thế gian” mang hai ý nghĩa: thứ nhất, chỉ nhân loại cách chung, ví dụ: ”Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của mình cho thế gian”. Thứ hai thế gian là “là những người không chấp nhận Đức Giê-su và thù ghét Ngài. Đây là ý nghĩa trong đoạn Tin Mừng này.

Đức Giê-su phân tích cho các môn đệ hiểu tình cảnh của các ông giữa một thế giới thù nghịch với Chúa: thế gian ghét Chúa thì cũng ghét ai theo Chúa. Sự hiện diện của Chúa phân tách thế giới thành sáng và tối, và Ngài trở thành cớ cho những kẻ ở trong bóng tối ghét bỏ Ngài và những người sống theo ánh sáng, bởi vì ánh sáng phơi bầy công việc gian tà của họ.

4. Nếu các tín hữu Ki-tô có bị bách hại là bởi vì niềm tin Ki-tô là thách đố và tra vấn cho những lương tâm con người. Nhìn lại các cuộc bách hại đã và đang diễn ra trong các chế độ toàn trị, người ta cũng thấy rằng chính vì chủ trương duy vật vô thần mà các chế độ độc tài bách hại Giáo hội. Chính vì đến để làm chứng và nói lên sự thật mà Đức Giê-su đã bị chống đối, khước từ và loại trừ. Ngày nay, bất cứ ai sống cho sứ mạng ấy, dù đang sống trong xã hội nào cũng đều bị bách hại cách này hay cách khác.

Năm 1968, khi Đức Phao-lô VI ra thông điệp”Sự Sống Con Người”, trong đó Ngài lên án não trạng chống lại sự sống của con người thời đại, người ta đã có lý để gọi Ngài là một người chống lại cả thế giới.

5. Có một điều hiển nhiên đó là: làm người chẳng ai muốn mình bị thù ghét. Thế nhưng, một điều khác hiển nhiên không kém, đó là một khi đã đi theo Đức Ki-tô để thuộc về Ngài thì: ”Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con” (Ga 15,20). Đó là một thực tế phũ phàng không có lựa chọn nào khác… Dĩ nhiên, Đức Ki-tô không chọn cách sống để bị thù ghét, mà là chọn sự thật, một sự thật đến từ Chúa Cha, và cũng trong chính sự thật ấy người ta đã ghét Ngài: ”Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa” (Ga 3,19).

Mang thân phận là Ki-tô hữu, chúng ta phải đối diện với sự thù ghét của thế gian, nếu không chúng ta chỉ là Ki-tô hữu “hữu danh vô thực”. Vấn đề không phải sống làm sao để đừng bị ghét, mà phải ứng phó với thực tế ấy như thế nào?  Đức Ki-tô vẫn yêu thương con người đến cùng. Ngài sẵn sàng đón nhận sự thù ghét, chấp nhận chết để thực hiện ơn tha thứ, kể cả với kẻ ghét mình. Đó cũng là con đường Ngài mời gọi chúng ta bước theo, nếu muốn thành môn đệ của Ngài, là Ki-tô hữu thực thụ (5 phút mỗi ngày).

6. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức sâu sắc về danh hiệu Ki-tô hữu của mình. Khi mang danh hiệu này, chúng ta thuộc về Đức Ki-tô, được thông phần đau khổ với Ngài và được vinh hạnh cùng Ngài cứu chuộc thế giới ngang qua những đau khổ mà chúng ta phải chịu vì danh Đức Giê-su. Vì thế, những trái khoáy dồn dập tư bề, những đau khổ về tinh thần cũng như thể xác như : bị bắt bớ, đánh đập và ngay cả cái chết… chúng ta hãy vui mừng hân hoan, bởi lẽ vì được thuộc về Ngài chứ không thuộc về thế gian.

7. Truyện: Những cuộc bách hại đầu tiên.

Tác giả Tacitus của đế quốc Rô-ma vào thế kỷ thứ nhất, trong tập sử ký của ông có ghi lại cuộc bách hại đầu tiên mà Giáo hội phải trải qua. Rô-ma năm 64, hoàng đế Nê-ron, để dẹp bỏ tiếng đồn tố cáo là người đã nổi lửa đốt thành Rô-ma, ông đã ra lệnh lùng bắt người mà dân chúng gọi là Ki-tô hữu.

Một đám đông vô kể bị bắt giữ vì bị tố cáo không những đã gây ra cuộc hỏa hoạn, mà còn thù nghịch với các thần minh và nhân loại. Tất cả đã bị đem ra chế diễu và bị hành hạ cho đến chết: một số bị gói trong những mảnh da thú và quăng cho chó cắn xé; một số khác bị thiêu sống, khi màn đêm vừa buông xuống, người ta dùng họ thế cho những bó đuốc để soi sáng ban đêm; nhiều người khác bị đóng đinh cách dã man.

Cảnh tượng ấy diễn ra  trong các vườn thượng uyển của Nê-ron cũng như tại hý trường, nó dã man đến nỗi đã làm cho dân chúng xúc động và thêm bất mãn.

                                                                             Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

LỜI CHÚA MÙA PHỤC SINH

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C
Thứ hai tuần Bát nhật Phục Sinh
Thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ năm tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh
CN II PS – Năm A – Lòng Thương Xót Chúa
CN II PS – Năm B – Lòng Thương Xót Chúa
CN II PS – Năm C – Lòng Thương Xót Chúa
Thứ hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ bẩy sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa nhật III Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh
CN IV Phục Sinh Năm A – Chúa Chiên Lành
CN IV Phục Sinh Năm B – Chúa Chiên Lành
CN IV Phục Sinh Năm C – Chúa Chiên Lành
Thứ hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa nhật IV Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm A
Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm B
Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm C
Chúa nhật VII Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ bẩy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lễ Vọng – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Lên đầu trang