Thứ bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Bậc lễ: thường

Màu phụng vụ: Trắng

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Hỡi dân riêng Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Ðức Kitô, Con Một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử; xin lấy tình Cha mà ây yếm đoái nhìn: này chúng con là những kẻ tin kính Ðức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 18, 23-28

Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh.

Bấy giờ có một người Do-thái tên là Apollô, quê ở Alexan-dria, rất lợi khẩu và thông biết Thánh Kinh, ông đến Êphêxô. Ông đã học thông đạo Chúa; ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những điều về Ðức Kitô, mặc dầu ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và Aquila nghe ông, liền đón ông (về nhà) và trình bày cặn kẻ hơn cho ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Akaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thơ cho các môn đồ xin họ tiếp đón ông. Ðến nơi, ông đã giúp các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai phi bác những người Do-thái cách hùng hồn; ông trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 46, 2-3. 8-9. 10

Ðáp: Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. – Ðáp.

Xướng: Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người, Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. – Ðáp.

Xướng: Vua chúa của chư dân, đã nhập đoàn với dân riêng Thiên Chúa của Abraham. Vì các vua chúa địa cầu thuộc quyền Thiên Chúa: Người là Ðấng muôn phần cao cả! – Ðáp.

Alleluia: Ga 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 16, 23b-28

“Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiệu lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành lễ vật muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên

Ca hiệp lễ

Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng: Con ở đâu thì chúng cũng sẽ ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc chúng con, xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

1. CẦU NGUYỆN NHÂN DANH CHÚA

Phúc âm hôm nay là những lời tâm sự cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi về trời. Chúa Giêsu nhắn nhủ các Tông đồ, trong hoàn cảnh xa cách Thầy, cần gì, các ông cứ xin, nhưng không xin Thầy, mà xin Cha nhân danh Thầy và bất cứ điều gì họ xin nhân danh Thầy, chắc chắn Cha sẽ ban. Lời Thầy nói hôm nay là điều chắc chắn, họ cứ xin đi và họ sẽ được và niềm vui của họ sẽ được trọn vẹn. Nhưng thế nào là cầu xin nhân danh Thầy?

Khi nói “Nhân danh Thầy mà cầu xin cùng Cha Thầy” là chúng ta công nhận chức vụ trung gian của Chúa Giêsu. Nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Nhờ trung gian của Ngài mà chúng ta đến được với Chúa Cha. Như Ngài đã từng quả quyết: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Như vậy, nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin, có nghĩa là công nhận vai trò trung gian của Ngài giữa chúng ta và Thiên Chúa.

Nhân danh Chúa Giêsu mà cầu xin còn có nghĩa là thần phục ý của Ngài trong đời sống chúng ta. Chúng ta thường cầu xin những gì mà chúng ta cần, nghĩa là chúng ta trình bày những nguyện vọng của chúng ta hay của người khác lên với Chúa. Nhưng khi chúng ta làm công việc đó nhân danh Chúa Giêsu, là chúng ta biểu lộ thái độ khiêm tốn và sẵn sàng thuần phục thánh ý Chúa, chứ không phải là lên kế hoạch cho Chúa, để bắt Chúa thực hiện.

Nhân danh Chúa mà cầu xin còn có nghĩa là hợp nhất với Chúa Giêsu mà cầu xin nữa. Chính sự hợp nhất này làm cho lời cầu xin của chúng ta có giá trị và đáng được Chúa nhận lời. Bởi tất cả chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa, nên chúng ta không có công trạng gì. Điều làm cho Thiên Chúa nhận lời chúng ta, đó là công nghiệp của Chúa Giêsu.

Chúng ta có nhân danh Chúa mà cầu xin điều gì lúc này không? Chúng ta có được toại nguyện chưa? Nếu chưa thì hãy cứ kiên trì, và trong chờ đợi, hãy tuân phục ý của Ngài. Và có thể ý Ngài trong lúc này là gửi đến cho chúng ta điều đang xảy ra hiện giờ. Cầu nguyện như thế mới là cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu.

Thánh lễ mà chúng ta dâng mỗi ngày, không những là nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà dâng, nhưng còn là dâng chính Chúa Giêsu và chính Ngài cũng dâng nữa. Hãy liên kết của lễ là cuộc đời, là con người của chúng ta với Chúa Giêsu, để của lễ cuộc đời chúng ta trở nên một với của lễ của chính Chúa.

Lm. Giu-se Vũ Công Viện

2. NHÂN DANH THẦY THÌ SẼ ĐƯỢC NHẬN LỜI

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự bất toàn của mình, cũng như sự giới hạn về uy tín. Vì thế, có những điều chúng ta muốn mà không được và phải cần đến một trung gian làm cầu nối cho mình.

Hôm nay Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ về vai trò của Ngài trong mối tương quan với Thiên Chúa Cha, và Ngài hứa cho những ai nhân danh Ngài mà xin cùng Thiên Chúa Cha thì Người sẽ ban cho như ý. Đây là cách nhấn mạnh và cụ thể, rõ ràng, chứ thực ra, đã có lần Đức Giêsu nói: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”; hay: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Tại sao hôm nay Đức Giêsu lại dạy các môn đệ chi tiết và cụ thể đến như vậy? Thưa là bởi vì trước kia, khi Đức Giêsu còn ở với các ông, diện đối diện, nên việc cầu xin nhân danh Đức Giêsu là điều mà ít ai nghĩ tới. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc qua cái chết, Đức Giêsu sẽ về với Chúa Cha, và như vậy, Ngài đảm nhận vai trò Trung Gian giữa con người với Thiên Chúa Cha cách đắc lực và hiệu quả. Vì thế, Ngài mới nhắn nhủ các môn đệ hãy nhân danh Ngài mà xin với Chúa Cha thì sẽ được như ý.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhân danh Đức Giêsu để dâng lên Thiên Chúa Cha những nhu cầu và ước nguyện của mình. Khi chúng ta nhân danh Ngài mà cầu xin, ấy là chúng ta tôn nhận vai trò Trung Gian và công nghiệp cứu chuộc của Đức Giêsu.

Mặt khác, khi nhân danh Đức Giêsu để cầu xin, ấy là lúc chính Ngài hiện diện và hành động trong ta, làm cho lời cầu nguyện trở thành hiện thực.

Mong sao mỗi khi chúng ta nhân danh Đức Giêsu để xin điều gì với Chúa Cha, chúng ta hãy biểu lộ thái độ khiêm tốn, kết hiệp và sẵn sàng thuần phục ý Chúa hơn là ý ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con luôn biết kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, để nhờ Ngài, trong Ngài và với Ngài, những lời cầu nguyện của chúng con được Chúa Cha thương nhận lời và chúc phúc. Amen.

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển, SSP

Email
Print
Twitter
Scroll to Top