Thứ bảy tuần IV mùa chay

Bậc lễ: thường

Màu phụng vụ: Tím

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Sóng tử thần đã bao bọc thân tôi, thừng chão địa ngục đã quấn lấy tôi; trong cơn đại hoạ tôi đã cầu khẩn Chúa, và từ nơi đền thánh, Chúa đã nhậm lời tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, xin hướng lòng chúng con về cùng Chúa. Vì nếu không có Chúa phù trì, chúng con không thể làm chi đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Gr 11, 18-20

“Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”.

Trích sách Tiên tri Giê-rê-mi-a.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con, con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đã không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: “Chúng ta hãy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hãy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không còn nhớ đến tên nó nữa”.

Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và dò xét tâm can. Chớ gì con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, vì con đã phó thác việc con cho Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 7, 2-3. 9bc-10. 11-12

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài

Xướng:  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài, xin cứu con khỏi mọi người đang lùng bắt, và xin giải thoát thân con, kẻo có người như sư tử chộp bắt hồn con, xé nát ra mà không ai cứu gỡ.

Xướng: Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và vô tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin Ngài củng cố người hiền đức, khi Ngài lục soát tâm can, ôi Chúa công minh.

Xướng: Thuẫn che thân con là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ những kẻ lòng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa hăm doạ hằng ngày.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”.

Phúc Âm: Ga 7, 40-53

“Ðấng Ki-tô xuất thân từ Ga-li-lê-a sao?”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giê-su giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Ki-tô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Ki-tô xuất thân từ Ga-li-lê-a sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Ki-tô xuất thân bởi dòng dõi Ða-vit, và từ làng Bê-lem, quê hương của Ða-vit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Ni-cô-đê-mô là người đã tới gặp Chúa Giê-su ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Ga-li-lê-a? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Ga-li-lê-a”. Sau đó ai về nhà nấy.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ giao hoà này, và xin lấy tình thương mãnh liệt uốn nắn lòng chai đá của chúng con, để chúng con luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Chúng ta đã được cứu chuộc bằng Máu châu báu của Đức Ki-tô, Con Chiên tinh tuyền và không tì ố.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận thanh tẩy chúng con cả xác hồn, và tác động mạnh mẽ trong chúng con, để chúng con nên trọn lành và sống sao cho đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

CHỌN ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI BỊ BÁCH HẠI

Người công chính thường bị bách hại đó là một chủ đề lớn nơi Kinh thánh Cựu ước. Bài đọc 1 của phụng vụ ngày hôm qua là một đoạn sách Khôn ngoan nói về việc người công chính bị kẻ gian ác bách hại. Bài đọc 1 hôm nay, trích từ sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a lập lại ý tưởng ấy. Đức Giê-su khi đến trong thế gian cũng không thoát khỏi thói đời khắt khe ấy.

Bài Tin mừng hôm nay cho thấy, Chúa Giê-su càng ngày càng tiến đến gần giai đoạn nguy hiểm. Dân chúng trước đây cách chung ủng hộ Ngài, nay hoang mang: người thì nói Ngài là Đức Kitô, người khác không còn tin nữa, vì theo những người này Đức Kitô không xuất thân từ Ga-li-lê mà phải xuất thân từ Be-lem, thành của vua Đa-vit. Các thượng tế và biệt phái thì nóng lòng muốn bắt Ngài. Ni-cô-đê-mô lên tiếng bênh vực Ngài thì bị chụp mũ là đồng bọn Ga-li-lê với Ngài.

Bài Phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy một vị Thiên Chúa bị hiểu lầm trước sự tự do của con người. Biết được Ngài, đón nhận Ngài là hai vấn đề khó khăn. Chúa Giê-su là đá tảng, Người cũng có thể là đá vấp ngã nữa (Rm 9,33; 1Pr 2,6). Điều đó tuỳ ở mỗi người, tuỳ thái độ chúng ta trước Thiên Chúa.

Trong khi nhiều người chống đối Chúa Giê-su, nhiều người khác hoang mang không xác định rõ lập trường, thì Ni-cô-đê-mô đã can đảm lên tiếng bênh vực Ngài. Chung quanh chúng ta ngày nay cũng có nhiều người chống đối hay chưa hiểu Chúa Giêsu. Tôi có can đảm như Ni-cô-đê-mô không?

Để có thể làm được như Ni-cô-đê-mô, trước hết tôi phải xác định được: Đối với tôi, Đức Giê-su là ai?

Là Đấng tôi chạy tới xin ơn, Đấng có thể thoả mãn những khát vọng trước mắt của tôi?

Là người rắc rối hay đặt vấn đề cho lương tâm tôi?

Là Đấng mà tôi phải trung thành đi theo, cho dù phải đi theo trên con đường thập giá?

Là Đấng nhân từ luôn cảm thông tha thứ? …

Lạy Chúa, xin soi sáng và giúp con chọn lựa, để dù Ngài có là Đấng gây rắc rối cho lương tâm hay đòi con phải đi theo Ngài trên con đường thập giá, thì Ngài vẫn mãi là một Thiên Chúa yêu thương và muốn trao ban bình an đích thực.

Lm. Giu-se Vũ Công Viện

DƯ LUẬN CHIA RẼ VỀ ĐỨC GIÊ-SU

(Ga 7,40-53)

1. Khi nghe Đức Giê-su giảng trong Đền thờ, dân chúng đã dị nghị về Ngài. Và khi nghe bài giảng xong, dư luận càng chia rẻ về nguồn gốc của Ngài. Bài Tin Mừng cho biết dân chúng trước đây cách chung ủng hộ Ngài nay hoang mang, kẻ thì nói Ngài là Đấng Ki-tô, kẻ khác không còn tin nữa, vì theo những kẻ này Đức Kitô không xuất thân từ Ga-li-lê mà phải xuất thân từ Bel-em thành của Đa-vít. Các thượng tế và biệt phái thì nóng lòng muốn bắt Ngài. Ni-cô-đê-mô lên tiếng bênh vực Ngài thì bị  chụp mũ là đồng bọn Ga-li-lê với Ngài.

2. Đức Giêsu là ai ? Đứng trước Đức Giêsu, kẻ thì nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa làm người, kẻ thì nghĩ Ngài là một vĩ nhân, một tiên tri có sứ mệnh đặc biệt nào đó, kẻ khác nữa thì cho là một người phàm như mọi người. Thế là người ta hoang mang chia rẽ nhau. Đó cũng là thái độ của người Do thái thời Đức Giê-su như được thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúng sẽ lần lượt nói đến những hạng người đó.

3. Thứ nhất: đây là những con người bình thường ngay lành có lương tâm trong sáng, không bị dư luận xấu chi phối. Họ thuộc giới bình dân. Họ đã nghe lời Chúa giảng, hoặc đã được hưởng việc lạ Chúa làm, và tuyên xưng Chúa là Đấng đến giải phóng cho muôn người, như tiên tri I-sai-a đã báo trước: ”Ngài làm cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, kẻ què đi được, kẻ chết sống lại và tuyên bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. Như vậy, những người này đã nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai, là Đấng Ki-tô.

4. Thứ hai: Những nhà lãnh đạo tôn giáo như thượng tế, biệt phái và luật sĩ chối bỏ tất cả, họ không công nhận Ngài là một tiên tri, cũng không phải là Đấng Thiên Sai hay Đấng Ki-tô, vì không hội đủ những điều kiện về địa dư và dòng tộc, họ coi Ngài chỉ là người tầm thường như mọi người, một người như thế không thể là Đấng Ki-tô được, thế mà tự nhận cho mình địa vị và vai trò đó. Cho nên họ tức giận và ra lệnh cho binh lính tìm bắt Ngài.

5. Thứ ba: Những người lính  được các thượng tế sai đi bắt Chúa giải về cho họ xử. Những người này không dám bắt Ngài vì một phần còn sợ dân, nhất là khi nghe Ngài giảng như Đấng có uy quyền. Họ trở về trình diện các thượng tế với dáng vẻ sợ sệt mà trình bầy với họ bằng những lời: ”Chúng tôi chưa từng gặp một người nào nói năng như ông ấy”. Như vậy, mặc nhiên họ đã cống nhận Chúa là một người khác biệt, một siêu nhân.

6. Thứ tư: Ông Ni-cô-đê-mô, là một người trong nhóm biệt phái, một người có thế giá, một thành viên hội đồng lập pháp, đã bênh vực Đức Giê-su khi ông nói: ”Luật pháp của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không”? Như vậy ông đề nghị trước khi kết án Đức Giê-su thì phải điều tra cho cẩn thận; nhưng đề nghị của ông không được họ chấp nhận, đúng là họ theo luật rừng.

7. Đức Giê-su đã trở nên một dấu hỏi lớn. Mỗi người phải tìm một câu trả lời cho câu hỏi: ”Đức Giê-su là ai? Thật ra điều kiện chính yếu để có thể nhận biết Thiên Chúa, đó là thái độ khiêm tốn, vô tư, trung thực, gạt bỏ tự cao tự đại, thay đổi quan điểm, thành kiến, hy sinh quyền lợi riêng tư để theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Người Do thái xưa đã không tin nhận Đức Giê-su là vì họ thiếu những điều kiện kể trên.

Đối với chúng ta ngày nay, chúng ta đã tin nhận Đức Giê-su, nhưng chúng ta có thực hiện Lời Chúa dạy bảo không? Đức tin không việc làm là đức tin chết. Mùa Chay là ăn năn sám hối và sửa đổi đời sống, chúng ta hãy nghe Lời Chúa kêu gọi: ”Hôm nay nếu anh em nghe Lời Chúa, thì đừng cứng lòng nữa”.

8. Truyện: Đức tin phải có việc làm.

Blodin là một trong những tên tuổi của ngành  xiếc tại Mỹ. Một trong những kỳ công đáng ghi nhớ nhất của anh là đã có thể đi trên một sợi dây qua thác Niagara là thác dài nhất và cao nhất thế giới. Trong một dịp biểu diễn, anh quay sang hỏi một cậu bé đứng gần đó: ”Em có tin là tôi có thể mang một người trên vai và đi xuyên qua dòng thác không”?  Giữa tiếng thác đổ âm ầm, cậu bé thét lên “Vâng, cháu tin là chú có thể làm được điều đó”. Thế nhưng khi anh đề nghị mang cậu bé trên vai thì em lắc đầu từ chối, vì không đủ tin tưởng vào sự đảm bảo của người biểu diễn.

Cậu bé trên đây có thể là hình ảnh của rất nhiều người trong chúng ta khi phải trả lời cho câu hỏi của Đức Giê-su “Phần các con, các con bảo Thầy là ai”? Cũng như Phê-rô khi đại diện cho các Tông đồ, chúng ta sẽ trả lời “Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng trong thực tế, thái độ sống của chúng ta có lẽ còn tương phản với lời tuyên xưng ấy. Chúng ta chưa là những Ki-tô hữu thực sự, nghĩa là chưa tin tưởng và sống theo lời mời gọi của Chúa” (Mỗi ngày một tin vui).

Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

LỜI CHÚA MÙA CHAY

Thứ tư lễ tro
Thứ năm sau lễ tro
Thứ sáu sau lễ tro
Thứ bảy sau lễ tro
Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A
Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B
Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C
Thứ hai tuần I mùa chay
Thứ ba tuần I mùa chay
Thứ tư tuần I mùa chay
Thứ năm tuần I mùa chay
Thứ sáu tuần I mùa chay
Thứ bảy tuần I mùa chay
Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm B
Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C
Thứ hai tuần II mùa chay
Thứ ba tuần II mùa chay
Thứ tư tuần II mùa chay
Thứ năm tuần II mùa chay
Thứ sáu tuần II mùa chay
Thứ bảy tuần II mùa chay
Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A
Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm B
Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C
Thứ hai tuần III mùa chay
Thứ ba tuần III mùa chay
Thứ tư tuần III mùa chay
Thứ năm tuần III mùa chay
Thứ sáu tuần III mùa chay
Thứ bảy tuần III mùa chay
Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm B
Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm C
Thứ hai tuần IV mùa chay
Thứ ba tuần IV mùa chay
Thứ tư tuần IV mùa chay
Thứ năm tuần IV mùa chay
Thứ sáu tuần IV mùa chay
Thứ bảy tuần IV mùa chay
Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A
Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B
Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C
Thứ hai tuần V mùa chay
Thứ ba tuần V mùa chay
Thứ tư tuần V mùa chay
Thứ năm tuần V mùa chay
Thứ sáu tuần V mùa chay
Thứ bảy tuần V mùa chay
Chúa nhật lễ Lá – Năm A
Chúa nhật lễ Lá – Năm B
Chúa nhật lễ Lá – Năm C
Thứ Hai tuần thánh
Thứ Ba tuần thánh
Thứ Tư tuần thánh
Thứ Năm tuần thánh
Thứ Sáu tuần thánh
Thứ Bảy tuần thánh

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top