Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14-4-1980

Để cho việc thành lập HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM đạt được kết quả tốt, làm vinh Danh Chúa và đem lại lợi ích cho các Linh hồn, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn đã gửi cho các Cha và anh chị em giáo hữu trong Địa phận Hà Nội một bức thư để mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho cuộc họp của các Đức cha. Đồng thời, ngài cũng mời gọi mọi người tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria cách đặc biệt trong tháng Năm và cầu nguyện cho Giáo hội có thêm nhiều ơn gọi.

————————————

logo duc hy can

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THƯ CHUNG CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THƯ GỬI CÁC CHA VÀ ANH CHỊ EM GIÁO HỮU ĐỊA PHẬN HÀ NỘI – NĂM 1980

(Đọc trong ngày Chủ Nhật 20/4/1980 và 1/5/1980)

Thưa các Cha,

Thưa Anh Chị Em,

1/ Tôi vui mừng báo tin cho các Cha và anh chị em được biết: các Đức Cha trong cả nước sẽ về họp tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội từ ngày 24/4/1980 đến ngày 1/5/1980 để thành lập HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỆT NAM. Xin các Cha và anh chị em cầu nguyện cho cuộc họp của các Đức Cha được kết quả tốt, để làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho các linh hồn.

2/ Hàng năm, ngày Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh là ngày cả Hội Thánh cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Năm nay, ngày đó vào ngày 27 tháng 4, anh chị em hãy hợp ý cùng các giáo hữu trong cả Hội Thánh dâng lời cầu nguyện, dâng việc hãm mình hy sinh, xin Chúa ban thêm ơn kêu gọi làm Linh mục, làm Tu sĩ, làm Nữ tu để có người giảng dạy lời Chúa làm các phép bí tích và phục vụ trong Hội Thánh.

Lời Chúa dạy chúng ta: “Anh em hãy cầu xin Chủ ruộng sai nhiều thợ gặt đến”. Ngày Chúa Nhật 27 tháng 4 sắp tới, anh chị em hãy dự lễ sốt sắng và chầu Mình Thánh chỉ về ý nói trên.

3/ Tháng 5, tháng kính Đức Mẹ gần tới, chúng ta là con cái Người, chúng ta hãy tỏ lòng kính mến Người. Trong Thánh gia ở Nagiarét xưa, Chúa Giêsu đã tỏ lòng kính mến Mẹ mình bằng việc vâng lời và giúp đỡ Mẹ hằng ngày. Trên núi Calavariô, trước khi tắt thở Chúa còn tỏ lòng kính mến Mẹ mình bằng cách trao phó Mẹ cho Thánh Gioan. Phần chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu mà kính mến Đức Mẹ Maria là điều cần thiết cho việc nên thánh của chúng ta, vì nên thánh là nên giống Chúa Giêsu, mà Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ Huyền Thể của Chúa Kitô, nên có thể làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu, tức là làm cho chúng ta nên thánh. Đức Maria là con đường dẫn chúng ta đến với Đấng Cứu Thế và đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Chúng ta sẽ làm gì trong tháng kính Đức Mẹ năm nay? Anh chị em hãy cố gắng làm những việc sau đây:

1/ Dọn mình xưng tội rước lễ ngày đầu tháng, ngày cuối tháng và các ngày thứ 7 trong tháng Đức Mẹ.

2/ Làm những việc về đức thương yêu, giúp đỡ nhau phần hồn phần xác, bắt chước Đức Mẹ khi Người đi thăm viếng Bà Thánh Isave. Chúng ta hãy sốt sắng mừng lễ Đức Mẹ đi thăm Bà Thánh Isave vào ngày 31/5, ngày cuối tháng Đức Mẹ.   

3/ Dâng hoa, dâng nến, trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ ở gia đình và ở nhà thờ.

Công Đồng Vaticano II dạy rằng: “Đức Maria bởi vâng lời, bởi tin, bởi trông cậy và bởi thiết tha yêu mến, nên đã cộng tác tuyệt đối vào công cuộc cứu độ của Đấng Cứu Thế”. Đức Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội, là Mẹ các giáo hữu, chúng ta hãy tỏ lòng yêu mến Người, chúng ta hãy bắt chước các nhân đức của Người, như thế chúng ta chắc chắn được thông phần vào ơn cứu độ, được qua “Cửa Thiên Đàng” là chính Đức Mẹ Maria mà vào Thiên Đàng.

Tôi mong các Cha và anh chị em lập được nhiều công phúc trong tháng kính Đức Mẹ.

Sau hết, xin các Cha và anh chị em nhớ cầu cho tôi.

Hà Nội ngày 14 tháng 4 năm 1980

+Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn          
Tổng Giám Mục Hà Nội

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top