Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Chằm Hạ

Vào lúc 17h00, ngày 29/3/2024, Cha xứ Phê-rô Đỗ Văn Chung đã cử hành nghi thức Đi đàng Thánh giá trọng thể quanh nhà thờ và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su trong sự tham dự sốt sắng của con dân Giáo xứ Chằm Hạ.

“Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán…”. Lời bài hát như đưa từng người cảm nhận được những nỗi đau của Chúa Giê-su. 14 chặng Thánh giá cho chúng ta thấy được những nỗi đau mà Chúa Giê-su gánh chịu vì tội lỗi con người. Qua đó mỗi chúng ta cũng cảm nghiệm được tình yêu cao cả mà Chúa Giê-su dành cho nhân loại.

Tiếp đến là nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su. Cha xứ Phê-rô tiến ra cung thánh và thinh lặng phủ phục cầu nguyện trong giây lát. Kế đó, Cha xứ chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Ki-tô.

Kết thúc nghi thức, cộng đoàn lần lượt lên hôn chân Chúa để bày tỏ niềm tín thác của mỗi người đối với Chúa Giê-su.

Sau đó, cộng đoàn ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giê-su trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.

BTT Gx. Chằm Hạ

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top