Thường huấn quý hội đoàn nam Giáo hạt Chính Tòa: Thúc đẩy tinh thần canh tân đời sống đức tin

Gần 400 tham dự viên đại diện các hội đoàn nam trong Giáo hạt Chính Tòa đã có buổi thường huấn với chủ đề “Thúc đẩy tinh thần canh tân đời sống đức tin” tại Giáo xứ Cổ Nhuế ngày 27/4/2024.

Buổi thường huấn nhằm kết nối và lắng nghe những chia sẻ của quý cha và các tham dự viên về tinh thần canh tân đời sống đức tin các hội đoàn.

Tham dự buổi thường huấn có sự hiện diện của Cha An-tôn Trần Duy Lương – Quản hạt Chính Tòa, Cha Giu-se Nguyễn Văn Liên – Trưởng Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội, Cha Giu-se Nguyễn Viết Hiệp – Trưởng Ủy ban Giáo dân Giáo phận Hưng Hóa – Nguyên Trưởng Ủy ban Giáo dân Giáo tỉnh Hà Nội, Cha Phê-rô Nguyễn Văn Lanh – Đặc trách Giáo dân hạt Chính Tòa, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, gần 400 tham dự viên và cộng đoàn.

Sau phần khai mạc, Cha Giu-se – Trưởng Ủy ban Giáo dân TGP Hà Nội đã có bài chia sẻ với các tham dự viên qua đề tài “Sống tinh thần canh tân đời sống các hội đoàn”. Bằng việc chia sẻ dí dỏm và thiết thực, Cha đã giúp các tham dự viên hiểu rõ và thực hành tốt việc sống tinh thần canh tân đời sống đức tin là canh tân cơ cấu tổ chức các hội đoàn, canh tân lối nhìn về hội đoàn, canh tân cung cách sinh hoạt hội đoàn và canh tân tinh thần tông đồ của từng hội viên khi tham gia các hội đoàn, hầu phát huy tốt vai trò của hội đoàn tông đồ trong việc loan báo Tin Mừng. Bên cạnh đó, Cha cũng đưa ra 5 tiêu chí theo Tông huấn “Ki-tô hữu giáo dân” số 30, giúp mỗi thành viên trong hội đoàn canh tân các hội đoàn đó là: Nên thánh trong bậc sống mình, tuyên xưng đức tin, hiệp thông chặt chẽ với Đấng bản quyền địa phương, cộng tác vào công việc truyền giáo và dấn thân phục vụ loan báo Tin Mừng.

Tinh thần canh tân đời sống đức tin các hội đoàn một lần nữa được Cha Giu-se – Nguyên Trưởng Ủy ban Giáo dân Giáo tỉnh Hà Nội nhấn mạnh trong bài chia sẻ. Theo Cha, canh tân là đổi mới, đổi mới đời sống đức tin, lối sống cho phù hợp để phát triển các hội đoàn nơi giáo xứ theo hoàn cảnh hiện nay và nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho dân tộc Việt Nam. Thứ đến, Cha nói về thực trạng các hội đoàn trong bối cảnh xã hội hôm nay. Cuối cùng, Cha đưa ra một vài gợi ý giúp canh tân đời sống các hội đoàn. Từ đó, Cha mời gọi các tham dự viên sống định hướng canh tân đời sống đức tin hội đoàn, năng tham gia các hội đoàn với tình hiệp thông, giúp nhau thánh hóa bản thân và làm việc tông đồ.

Với mục đích trao đổi, chia sẻ và đưa ra đường hướng canh tân đời sống đức tin các hội đoàn, quý cha và các tham dự viên bước vào giờ hội thảo. Các tham dự viên lần lượt nêu lên những lợi ích của việc tham gia các hội đoàn và những vấn đề khúc mắc. Cùng với đó là những lời giải đáp và đường hướng canh tân đời sống đức tin các hội đoàn của quý cha.

Vào lúc 11h00, hòa trong lời ca nhập lễ, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ để hiệp thông Thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ do Cha Quản hạt An-tôn long trọng cử hành trong sự hiệp thông của quý cha, quý thầy phó tế và cộng đoàn.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Phê-rô Đào Kim Sơn, S.J. – Chính xứ Ngọc Mạch mời gọi cộng đoàn và các tham dự viên mở lòng để Chúa luôn hiện diện trong đời sống, trong hội đoàn, trong giáo xứ, … của chúng ta. Chính việc mở lòng ấy, giúp chúng ta gần Chúa. Gần Chúa, chúng ta sẽ có niềm vui và bình an trong tâm hồn.

Cuối Thánh lễ, Ông Trưởng ban Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Chính Tòa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý đấng bậc và cộng đoàn.

Ước mong những chia sẻ tâm huyết của quý cha sẽ là hành trang giúp các tham dự viên sống nên thánh và cùng nhau loan báo Tin Mừng theo cách thế và bậc sống mình.

Được biết, Ủy ban Giáo dân TGP kết hợp với Ban Giáo dân tại các Giáo hạt sẽ tổ chức thường huấn cho quý hội đoàn nam và nữ. Theo đó, ngày 30/4/2024, tại Giáo xứ Khoan Vỹ, Giáo hạt Lý Nhân sẽ tổ chức thường huấn cho quý hội đoàn nam. Giáo hạt Nam Định tổ chức ngày 12/5/2024 tại Giáo xứ Đồng Đội. Các Giáo hạt khác sẽ lần lượt tổ chức cho các quý hội viên.

Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY

Truyền Thông TGP Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top