Tìm Chúa – suy niệm Lễ Chúa Hiển Linh

Mages
Mages

Đêm Chúa Giáng Sinh bầu trời Belem lấp lánh ánh sao lạ, và rộn ràng tiếng thiên thần ca hát.

Thế mà không ai nhận biết! Ngay cả các thượng tế, kinh sư và dân Dothái là những người am hiểu lời sấm của Giavê Thiên Chúa mà cũng không hay biết. Chỉ có các mục đồng nhận được sứ điệp các thiên thần, chỉ có ba vua ngoại giáo xa xôi nhận thấy ánh sao lạ.

Nhận được sứ điệp, các mục đồng rủ nhau tới Belem, để tìm gặp Đấng Cứu Độ.

Nhận thấy ánh sao lạ, ba vua lặn lội tìm tới Belem để bái thờ Đức Vua Dothái vừa mới giáng sinh.

Tới Bêlem, các mục đồng cũng như ba vua chỉ gặp thấy Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ và Đức Maria. Nhưng họ tin rằng: Hài Nhi Giêsu, con bà Maria chính là Đấng Cứu Độ và là Vị Vua mà họ đang tìm kiếm.

Vui mừng khôn tả! Các mục đồng hân hoan ca tụng Thiên Chúa và kể lại cho mọi người những điều mắt thấy tai nghe về Hài Nhi. Ba vua sấp mình thờ lạy Hài Nhi rồi mở bảo tráp tiến dâng vàng, mộc dược và nhũ hương.

Các mục đồng và ba vua tìm gặp Chúa, nên đời họ an vui hạnh phúc. Còn vua Hêrôđê, các thượng tế, kinh sư và dân thành Giêrusalem, thì chẳng chịu lên đường tìm gặp Chúa, nên đời họ xôn xao bất hạnh.

Làm người, ai cũng muốn đời an vui hạnh phúc chẳng ai muốn bất hạnh.

Muốn đời an vui hạnh phúc ư ? Hãy lên đường tìm gặp Chúa!

Tìm gặp Chúa, chứ không phải tìm tiền bạc, tìm lạc thú, tìm danh vọng, tìm quyền lực. Vì những thứ đó không đem lại cho con người hạnh phúc đích thực và nhiều khi chúng lại là nguyên nhân cho những thù hận chém giết lẫn nhau.

Nhưng phải tìm gặp Chúa ở đâu ?

Tìm gặp Chúa nơi Thánh Kinh và nơi các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Vì khi ta đọc Thánh Kinh là ta nghe Chúa nói, ta nhận thấy ý định và tình thương của Thiên Chúa trên cuộc đời ta; khi ta lãnh nhận các bí tích, ta được Chúa ban ơn, nâng đỡ và dưỡng nuôi.

Tìm gặp Chúa nơi các giờ kinh nguyện tối sáng: “Nơi nào có hai hay ba người đọc kinh cầu nguyện thì có Ta ở đấy.”

Tìm gặp Chúa nơi những tha nhân, nhất là nơi những người anh em bé nhỏ nghèo hèn, bé nhỏ nghèo hèn như “Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ.”

Tìm gặp Chúa trong những biến cố vui buồn của đời sống và nơi những dấu chỉ thời đại, như các mục đồng và ba vua xưa đã chạy đến Belem tìm gặp Chúa theo sự chỉ dẫn của các thiên thần và ngôi sao lạ.

Lạy Chúa, xin cho con luôn khát khao tìm kiếm Chúa, để đời con luôn tươi vui hạnh phúc. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn VănHữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top