Tin Tổng Giáo phận Hà Nội tuần 2 ngày 7-13/01/2018

Với ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giordan, mùa Giáng Sinh đã chính thức kết thúc, toàn Giáo hội bước vào mùa Thường niên. Khởi đi từ sự kiện Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai rao giảng Nước Trời, Phụng vụ mùa Thường niên giúp mỗi tín hữu đi vào khám phá khuôn mặt Thiên Chúa giữa trần gian qua những gì Chúa Giêsu đã nói và làm.

Trong ngày lễ khởi đầu tuần này, 8 anh chị em dự tòng đã quyết định nói tiếng xin vâng để đón nhận bí tích Rửa tội, bước vào đời sống theo Chúa Ki-tô tại giáo xứ Đoan Nữ.

Tại giáo xứ Hàm Long, 120 anh chị em đã công khai ghi danh vào Caritas Hà Nội cũng trong ngày Lễ Chúa công khai rao giảng. Dù việc sẻ chia bác ái nơi Giáo xứ vẫn âm thầm diễn ra, nhưng việc công khai này giúp cho âm hưởng lòng thương xót Chúa được vang lên mạnh mẽ hơn giữa lòng xã hội.

Tại giáo xứ Sở Hạ, chương trình Tiền Đại phúc nhằm chuẩn bị cho Tuần Đại phúc đã chính thức khai mạc với sự hướng dẫn của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế

Bước vào năm 2018, kỷ niệm tròn 30 năm các thánh tử vì đạo tại Việt Nam được tuyên phong hiển thánh 1988 – 2018, mọi tín hữu được mời gọi hun đúc lòng mộ mến và noi gương anh hùng đức tin của các Ngài, đặc biệt là các vị Thánh ngay trên quê hương Tổng Giáo phận Hà Nội. Tại Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở, số liệu thống kê ý xin ơn với Thánh Phê-rô Lê Tuỳ trong năm qua cho thấy mỗi tháng có khoảng 20.000 ý chỉ đã được khấn xin cùng Cha Thánh. Con số ấy đã nói lên lòng mộ mến của đoàn chiên với một vị Thánh tử đạo anh hùng.

13256 doan nu 10

8 anh chị em dự tòng tại giáo xứ Đoan Nữ

13254 carritas 17

Những thành viên mới của Caritas Hà Nội tại giáo xứ Hàm Long

13270 so ha 4

Cung nghinh Mẹ Hằng Cứu giúp – Khai mạc tuần Đại phúc tại giáo xứ Sở Hạ

BBT

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top