Tin tổng hợp TGP Hà Nội tuần 40 (30/9 – 06/10/2018)

Tuần đầu tháng 10, tháng Mân Côi, nhiều hoạt động đáng chú ý đã diễn ra trong Tổng Giáo phận: Các linh mục tại Giáo hạt Thanh Oai, Lý Nhân, và Phủ Lý họp mặt định kỳ tại Giáo hạt; Các Đấng Bề trên tới huấn đức tại Đại Chủng viện; Thiếu nhi tại Giáo xứ Vỉ Nhuế và Thôi Ngôi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức; TTHH Bằng Sở tổ chức tuần lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam; Nhà thờ Giáo xứ Cổ Nhuế được cung hiến.

Theo định kỳ các tháng chẵn, Linh mục tại mỗi Giáo hạt sẽ gặp gỡ trao đổi mục vụ và hồi tâm tại mỗi Giáo hạt. Trong tuần qua đã có 3 Giáo hạt tổ chức: Giáo hạt Phủ Lý họp mặt tại Giáo xứ Bút Sơn, Giáo hạt Lý Nhân họp mặt tại Giáo xứ Nam Xá, và Giáo hạt Thanh Oai họp mặt tại Giáo xứ Mường Riệc.

Phong trào thu gom vật liệu phế thải để bán lấy quỹ làm bác ái đã được nhiều bạn trẻ hưởng ứng và hình thành các nhóm Ve Chai tại nhiều Giáo xứ. Thánh Vincent de Paul đã được các bạn nhận làm Đấng Quan thầy cho các nhóm Ve chai trong toàn Tổng Giáo phận. Ngày 30/9 vừa qua, Đại hội Ve chai Tổng Giáo phận đã được tổ chức tại Giáo xứ Đàn Giản.

Trong ngày thứ Hai đầu tháng, theo định kỳ, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã tới huấn đức các chủng sinh tại Đại Chủng Viện.

Cũng liên quan đến việc đào tạo ơn gọi giáo sỹ, tại nhà Ứng sinh Gioan, Đức Hồng Y đã tới huấn đức các ứng sinh ngày 03/10; Lớp Tu đức của Đại Chủng viện đang theo học tại Phát Diệm đã có buổi nhận diện mục vụ tại Giáo xứ Phúc Nhạc.

Tại Giáo xứ Vỉ Nhuế, 181 em thuộc Giáo xứ Vỉ Nhuế và Thôi Ngôi đã được Đức Hồng Y Phê-rô ban bí tích Thêm Sức ngày 30/9. Các em Thiếu nhi thuộc Giáo xứ Sở Kiện tiếp tục được củng cố và nâng cao vai trò tự quản qua việc thăng cấp 13 em Nghĩa Sĩ lên Dự Trưởng và 10 em Dự trưởng lên Huynh Trưởng nhân dịp mừng lễ Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, Quan thầy Xứ đoàn.

Nhằm chuẩn bị tâm hồn cho các tín hữu mừng ngày lễ Thánh Phê-rô Lê Tùy tại TTHH Bằng Sở nơi Thánh nhân sinh thành đã tổ chức Tuần lễ mừng các Thánh tử đạo Việt Nam. Tại TTHH Sở Kiện, hôm thứ Năm ngày 04/10, các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Phú Xuyên:  Chằm Hạ, Hoàng Nguyên, Bái Đô, Phú Mỹ, Chuyên Mỹ, Tân Độ, Bái Xuyên và Lường Xá đã về hành hương Năm Thánh.

Sau 4 năm xây dựng với tinh thần tự lực tực cường, Nhà thờ thuộc Giáo xứ Cổ Nhuế đã được Đức Hồng Y Phê-rô cung hiến ngày 06/10 vừa qua. Ngôi Nhà thờ không chỉ phục vụ cho các sinh hoạt của Giáo xứ, mà còn là nơi đón tiếp rất đông anh chị em di dân từ khắp nơi đang sống và làm việc tại khu vực này.

Bước vào tháng Mân Côi, nhiều giáo xứ đã có các hình thức đạo đức đặc biệt vào ngày cuối tuần như rước kiệu, dâng hoa, lần chuỗi mân côi để cùng Mẹ Maria suy niệm cuộc đời Chúa Cứu Thế: Tại giáo xứ Sở Kiện, giáo xứ Đạo Truyền, tại Đại Chủng Viện … 

14650 hop

Các linh mục giáo hạt Phủ Lý họp mặt

14634 hop 2

Các linh mục giáo hạt Lý Nhân họp mặt

14632 hop hat 2

Các linh mục giáo hạt Thanh Oai họp mặt

14627 ve chai 1

 Đại hội Ve Chai Tổng Giáo phận tại giáo xứ Đàn Giản

14631 huan duc 2

 Đức Giám mục giáo phận Bắc Ninh huấn đức Chủng sinh tại Đại Chủng Viện

14640 huan duc 2

 Đức Hồng Y Phê-rô huấn đức các Ứng sinh

14623 tu duc 8

 Chủng sinh lớp Tu Đức nhận diện mục vụ tại giáo xứ Phúc Nhạc, Phát Diệm

14628 them suc 20

 Lễ Thêm Sức tại giáo xứ Vỉ Nhuế

14647TNTT 5

 Huynh trưởng tuyên hứa tại giáo xứ Sở Kiện

14648 hanh huong 1

 Tuần lễ kính các thánh tử đạo tại TTHH Bằng Sở

14645 mien phu xuyen 1

Các tín hữu hành hương tại TTHH Sở Kiện

14253 thang man coi 9

Suy niệm cùng chuỗi Mân côi tại Sở Kiện

14657 co nhue 14

Thánh lễ cung hiến nhà thờ giáo xứ Cổ Nhuế

BBT

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top