Tổng Kết Hoạt Động Giáo Lý Tổng Giáo Phận Hà Nội 2010

Ban_giao_ly
Ban_giao_ly

Hà Nội – Vào hồi 14 giờ ngày 19 tháng 01 năm 2010, tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, các Cha trong Ban Giáo lý giáo phận đã gặp gỡ để tổng kết những hoạt động giáo lý trong năm 2010 và cùng nhau đưa ra những ý kiến đóng góp và những định hướng cho sứ vụ huấn giáo trong việc truyền đạt đức tin và huấn luyện giáo lý viên.

Với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phêrô,

Cha Giuse Vũ Quang Học- đặc trách,

Cha Luca Vũ Công Liêm- Phụ trách giáo lý hạt Phú Xuyên,

Cha Giuse Vũ Đình Du, Phụ trách giáo lý hạt Thanh Oai,

Cha Phaolô Nguyễn Huy Trình- Phụ trách giáo lý hạt Chính Tòa,

Cha Giuse Trần Viết Tiềm, hạt Chính Tòa

Các Cha trong Tiểu Ban Huấn luyện:

Cha Antôn Nguyễn Văn Thắng

Cha Gioan B. Phan Ngọc Pháp

Cha Đa minh Nguyễn Công Khương.

Dưới đây là tóm lược bản Tổng kết mà cha đặc trách đã gửi tới Đức Tổng Giám mục Phêrô và quí Cha.

bao_cao_giao_ly
bao_cao_giao_ly2
bao_cao_giao_ly3
bao_cao_giao_ly4
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top