Tranh Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến .” (Mt 24, 42)

Tải về file pdf

 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top