Tranh Chúa nhật 2 mùa Vọng năm A

Ông Gioan Tẩy Giả nói với dân chúng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối.” (Mt 3, 11)

Tải về file PDF

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top