Tranh – Chúa nhật 3 mùa Vọng năm A

Đức Giê-su trả lời môn đệ ông Gioan: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng .” (Mt 11, 4-5)

 Tải về file PDF

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top