Tranh tô màu – Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B

Ông Gioan Tẩy Giả nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa di” (Ga 1,23).

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top