Tranh tô màu – Chúa nhật V TN A

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian .” (Mt 5,13-14)

Tải File PDF tại đây

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top