Tranh tô màu – Chúa nhật VI TN A

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngon sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5, 17)

11338 cn 6 tn a

Tải về file PDF

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top