Tranh tô màu – Chúa Nhật VII TN A

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

cn 7 tn a

 Tải về file PDF tại đây

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top