Tranh tô màu – Chúa Nhật VIII thường niên A

11439 cn 8 tn a

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33)

11439 cn 8 tn a

Tải về file PDF

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top