Tranh tô màu – Lễ Hiện Xuống

«Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.» (Cv 2,4)

 Tải về file PDF để in tại đây

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top