Trò chơi ô chỗ – Chúa nhật XXIII thường niên – Năm C

Đáp án: Chúa nhật XXII thường niên – Năm C

1. Cưới                 

2. Nhất                              

3. Cỗ                         

4. Phù thũng                               

5. Cuối

6. Sa bat                

7. Dụ ngôn                       

8.  Khiêm nhường      

9. Xấu hổ              

10. Khiếm khuyết       

Từ Khóa:   Chỗ Tốt Nhất    

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top