Trò chơi ô chữ – Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật Lễ Hiển Linh

1. Giáng sinh

2. Miền Giu-đê

3. Vua Hê-rô-đê

4. Na-da-rét

5. Đức Vua dân Do Thái

6. Ngôi sao

7. Xôn xao

8. Bái lạy

9. Dân Ít-ra-en

10. Ma-ri-a

11. Mộc dược

12. Vàng

13. Đạo sĩ

14. Nhũ hương

Ô chữ hàng dọc 1: GIÊ-RU-SA-LEM

Ô chữ hàng dọc 2: PHƯƠNG ĐÔNG

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top