Trò chơi ô chữ – Chúa nhật II Mùa Vọng 2022 – Năm A

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật I Mùa Vọng – Năm A

1. Đón Chờ Chúa               

2. Cối Xay               

3. Nô-ê

4. Hồng Thủy                    

5.  Mát thêu          

6.  Không ngờ          

7. Chấm dứt

8. Cuốn đi

Từ khóa: CANH THỨC

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ kỳ này!

Scroll to Top