Trò chơi ô chữ – Chúa nhật II Phục sinh 2022 – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật Phục sinh 2022

Mẫu I (Ga 20, 1-9)

1. Phêrô

2. Chạy

3. Cột trụ

4. Đánh cá

5. Simon

6. Băng vải

7. Gioan

8. Thấy và tin

Từ khóa: PHỤC SINH

Mẫu II (Lc 24, 1-12)

1. Tảng sáng

2. Sống

3. Nhóm Mười Hai

4. Giuđa

5. Maria Macdala

6. Ngạc nhiên

7. Không tin

Từ khóa: SỐNG LẠI

Mẫu III (Lc 24, 13-35)

1. Đấng Cứu Chuộc

2. Buồn rầu

3. Ngày thứ ba

4. Kinh ngạc

5. Thiên thần

6. Nài ép

7. Kinh Thánh

8. Bẻ bánh

Từ khóa: ĐỒNG HÀNH

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top