Trò chơi ô chữ – Chúa nhật II thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

1. Gioan Tẩy Giả

2. Làm phép rửa

3. Không đáng

4. Sông Giođan

5. Chim bồ câu

6. Nadaret

7. Chúa Cha

8. Các tầng trời xé ra

9. Hài lòng

Từ khóa: THÁNH THẦN

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Scroll to Top