Trò chơi ô chữ – Chúa nhật III mùa Vọng – Năm A

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật II mùa Vọng – Năm A

1. Tiền Hô                

2. Đã đến gần            

3. Dây da                  

4.  Sông Giođan         

5. Phái Xađốc           

6. Lòng sám hối                            

7.  Thánh Thần          

8. Tốt                                 

9. Chúa Giêsu

Từ khóa: HÃY SÁM HỐI

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top