Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm B

1. Con Thiên Chúa                             

2. Isaia                        

3. Sứ giả                     

4. Dọn đường

5. Hoang địa                                       

6. Đức Chúa               

7. Sửa lối                    

8. Gioan Tẩy Giả

9. Ơn tha tội                                       

10. Sông Giođan        

11. Lông lạc đà          

12. Cởi quai dép

13. Thánh Thần                                  

14. Chúa Giêsu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top