Trò chơi ô chữ – Chúa nhật lễ Chúa Kitô chịu phép rửa

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

1. Giuđê

2. Mấy nhà chiêm tinh

3. Phương Đông

4. Ngôi sao

5. Kinh sư

6. Bà Maria

7. Sấp mình thờ lạy 8. Hêrôđê

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top