Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật Phục Sinh

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B

1. Vượt qua

2. Ông Simôn Cùi

3. Mai táng

4. Giuđa Ítcariốt

5. Buồn rầu

6. Thánh Thể

7. Ông Phêrô

8. Giếtsêmani

9. Ba

10. Hôn

11. Vị thượng tế

12. Òa lên khóc

13. Philatô

14. Baraba

15. Vòng gai

16. Ông Simôn

17. Vua người Do Thái

18. Chín

19. Xé ra làm hai

20. Ông Giôxếp

21. Trong núi đá

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ kỳ này!

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top