Trò chơi ô chữ – Chúa nhật V Mùa Chay B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm B

1. Ông Môsê              

2. Giương cao                       

3. Sống muôn đời

4. Con Một                

5. Được cứu độ                     

6. Bị lên án

7. Ánh sáng                

8. Sống theo sự thật              

9. Trong Thiên Chúa

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ kỳ này!

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top