Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật V Phục sinh – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật IV Phục sinh – Năm B

1. Mục tử

2. Hy sinh

3. Chúa Cha

4. Da chiên

5. Chạy trốn

6. Thú dữ và trộm cướp

7. Biết

8. Yêu mến

9. Lắng nghe

10. Tán loạn

11. Ràn chiên

12. Duy nhất

13. Mệnh lệnh

Từ khóa: CHÚA CHIÊN LÀNH

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ kỳ này!

Lên đầu trang