Trò chơi ô chữ – Chúa nhật V Phục sinh – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật IV Phục sinh 2022 – Năm C

  1.  Chiên                   

2. Chủ chăn                    

3. Chúa Con          

4. Chúa con

5. Chúa Chiên Lành   

6. Mục tử                      

7. Con                   

8. Thần tính

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top