Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật VI Phục sinh – Năm B

1. Hy sinh         

2. Yêu                    

3.  Điều răn           

4. Trọn vẹn        

5. Bạn hữu

6. Tình thương               

7. Tôi tớ              

8. Tính mạng                      

9. Thầy      

10. Dạy

Từ khóa: YÊU NHƯ THẦY

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Lên đầu trang