Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XV thường niên – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XIV thường niên 2022- Năm C

1. Nhóm bảy mươi hai

2. Sa ngã

3. Người đau yếu

4. Trả công

5. Bình an

6. Cánh đồng

7. Triều đại Thiên Chúa

Từ khóa: HÃY RA ĐI

Mời các bạn thử sức với ô chữ kỳ này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top