Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XXIX thường niên – Năm B

trò chơi ô chữ

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XXVIII thường niên – Năm B

1. Thầy nhân lành

2. Từ bi

3. Bán

4. Thủa nhỏ

5. Lạc đà

6. Không thể

7. Một

8. Chạy

9. Anh chị em

10. Kho tàng

11. Vĩnh cửu

12. Hàng đầu

13. Thiên Chúa

14. Sa sầm

Từ khóa: TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top