Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XXVIII thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

1. Đấng Tối Cao                                

2. Sứ Thần                             

3. Vợ Chồng              

4. Mừng Vui Lên

5. Mẹ                                                 

 6. Fa-ti-ma                             

7. Xin Vâng                    

8. Gap-Ri-en

 9. Chúa Giê-su                                    

10. Kết Hôn                          

12. Ê-li-sa-bét

Từ khóa: ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này! 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top