Trò chơi ô chữ – Lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam – Năm B

Đáp án: CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

1. Coi chừng              

2. Công cộng              

3. Danh dự

4. Bà góa                    

5. Bị kết án                 

6. Đối diện

7. Người giàu             

8. Hai đồng                

9. Một phần tư                       

10. Nuôi sống mình

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top