Thông báo: Hội thảo tiền Công nghị về Công lý và Hòa bình – 8h00, thứ Bảy ngày 04/6/2022

Ban Thư ký Công nghị Tổng Giáo Phận Hà Nội kính báo:

Hội thảo tiền Công nghị về Công lý và Hòa bình với chủ đề “Xây dựng và cổ võ sự phát triển con người toàn diện” sẽ được diễn ra tại giáo xứ Bút Đông lúc 8h00 sáng thứ Bảy ngày 04/6/2022. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên website tonggiaophanhanoi.org cũng như trên các nền tảng khác như Youtube và Facebook.

Chương trình:

8h00 – 11h00: Hội Thảo
11h15: Thánh lễ

Youtube Hội Thảo: https://youtu.be/mbnK4BZHBR0

Youtube Thánh lễ: https://youtu.be/oKgCBZTk6Qs

Facebook: https://www.facebook.com/tgphanoi1/live_videos/

Anh chị em thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội có thể chia sẻ ý kiến đóng góp của mình về những khía cạnh liên quan đến các lãnh vực công lý và hòa bình.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban tổ chức qua:

– Hệ thống tin nhắn (chat) trên YouTube và Facebook trong khi phát trực tiếp.

– Email: congnghi.tgphanoi@gmail.com (trong khi trực tiếp và cả sau khi Hội thảo đã kết thúc)

Mọi ý kiến xin ghi rõ Tên thánh, họ và tên; thuộc giáo xứ nào; Nội dung ý kiến cố gắng ngắn gọn, súc tích.

Với những ý kiến xác đáng và giàu tính xây dựng, Ban tổ chức sẽ đọc lên ngay trong khi hội thảo trực tuyến.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Thảo luận 1:

1/ Chúa Ki-tô đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển con người toàn diện?

2/ Anh chị có quan niệm như thế nào về sự phát triển con người toàn diện?

3/ Hội thánh Công giáo có vai trò như thế nào để phát triển con người toàn diện?

4/ Anh chị sẽ làm gì để cổ võ và xây dựng sự phát triển con người toàn diện

Thảo luận 2:

1/ Là người Kitô hữu Công giáo, chúng ta phải làm gì để bảo vệ và nâng cao phẩm giá của con người?

2/ Sống trong nền văn minh thế tục, người Kitô hữu Công giáo chúng ta phải làm gì để bảo vệ sự sống trong xã hội hôm nay?

3/ Theo bạn thế nào là tự do đích thực? Việc tuân giữ các giáo huấn của giáo hội có mất đi tự do của bạn không?

4/ Làm thế nào để có một nền giáo dục toàn diện và liên đới? Xã hội có nhiệm vụ gì để chăm lo giáo dục cho người dân?

T/M Ban Thư Ký,
Lm. Giuse Lê Danh Tường

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top