Trung tâm Hành hương Bằng Sở chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

IMG_1104

WTGPHN – Chúa nhật, ngày 20 tháng 01 năm 2013, Trung tâm Hành hương Bằng Sở chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.

Thánh lễ khai mạc được cử hành vào lúc 6h30 sáng do cha Giám đốc Antôn Trần Quang Tiến chủ sự, sau thánh lễ Cha Giám Đốc đã đặt Thánh Thể trong Mặt nhật để cộng đoàn thờ lạy và ngày chầu đã diễn ra trang nghiêm và sốt sắng với sự tham dự của các hội đoàn thuộc các Giáo Họ và Giáo xứ đến từ các nơi.

Đúng 10h00, đoàn đồng tế đã tiến vào thánh đường để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, đầu lễ cha Giám đốc Antôn đã đại diện cộng đoàn Trung Tâm Hành Hương đã nói lên lời tri ân tới Đức Cha và quý Cha đã về hiệp dâng thánh lễ và hiệp thông giờ chầu để động viên đời sống đức tin của cộng đoàn tại Trung tâm Hành hương.

Đức cha Lôrenxô Chu Văn Minh đã chủ sự thánh lễ cùng với các cha trong linh mục đoàn. Trong bài giảng lễ Đức Cha Lôrenxô đã nói lên ý nghĩa của mầu nhiệm Thánh Thể, một mầu nhiệm cao quý mà Chúa Giêsu đã thiết lập cách đây hơn hai ngàn năm.

Sau thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ tiếp tục ngày chầu cho tới chiều và ngày chầu lượt kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn và nghi thức rước cung nghinh Thánh Thể xung quang khuôn viên của Trung tâm Hành hương.

IMG_1104
IMG_1113
IMG_1117
IMG_1126
IMG_1128
IMG_1135
IMG_1139
IMG_1164

TTHH Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top