Trung tâm hành hương Bằng Sở: Thánh lễ tạ ơn và làm phép bình đựng Mình Thánh mới

IMG_7724

WTGPHN – Phụng vụ là việc thi hành chức vụ Tư Tế của Chúa Kitô Vị Thầy cả thượng phẩm tiếp tục dâng lại hy tế của Người cách bí nhiệm qua tác vụ của Giáo Hội, hay nói rõ hơn là qua thừa tác vụ của những tư tế có chức Thánh là các Giám Mục và các Linh mục, khi các Ngài cử hành các phụng vụ Thánh và đỉnh cao là Thánh Lễ, đặc biệt trong năm 2012 Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Ngài rất quan tâm và chú trọng đến việc cử hành phụng vụ của Tổng Giáo Phận.

Ngay sau ít ngày được Bề trên giáo phận cử về làm mục vụ tại Trung tâm hành hương Bằng Sở, Cha Giám đốc Antôn Trần Quang Tiến đã mời gọi cộng đoàn giáo dân trong và ngoài Trung tâm hãy quãng đại cộng tác và dâng tiến tiền bạc để mua một số bình đựng Mình Thánh phục vụ cho cử hành phụng vụ tại Trung tâm và nhất là để phục vụ cho những ngày đại lễ sắp tới.

Qua những ngày phát động quyên góp, tổng số tiền thu được là 238.260.000 (hai trăm ba mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn) trong đó giáo dân Bằng Sở dâng: 207.060.000 (hai trăm linh bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn) và giáo dân ngoài Bằng Sở dâng 31.200.000 ( ba mươi mốt triệu hai trăm nghìn); đặc biệt có cả những anh chị em tôn giáo bạn cũng đã quảng đại đóng góp cho công việc tốt đẹp này.

Với số tiền trên, Trung tâm hành hương đã đặt mua 50 bình không nắp mỗi bình trị giá 3.500.000/ một bình, 10 bình có nắp mỗi bình trị giá 4.000.000/ một bình, 1 đĩa đồng tế trị giá 2.000.000 và mạ một bình lớn trị giá 5.000.000 tổng cộng hết 232.000.000 (hai trăm ba mươi hai triệu), tất cả đều bằng chất liệu đồng và được mạ vàng.

Sau nhiều tháng mong đợi, trong thánh lễ vào Chúa nhật 24 thường, Cha Giám đốc đã cử hành nghi thức làm phép các bình đựng Mình Thánh. Đầu Thánh lễ, ngài thay mặt Trung tâm hành hương cám ơn những người đã quảng đại dâng tiến và xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả các anh chị em đó.

IMG_7724
IMG_7728
IMG_7729
IMG_7732
IMG_7746
IMG_7747
IMG_7751
IMG_7757

TTHH Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top