Trung tâm hành hương Bằng Sở: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu

IMG_1393

WTGPHN – Tại Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở vào lúc 16g00 ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đã diễn ra nghi thức ” Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa”. Nghi thức gồm 3 phần chính: phụng vụ Lời Chúa, kính thờ Thánh Giá và Rước lễ  do Cha Giám đốc Antôn cử hành với sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài Trung Tâm Hành Hương.

IMG_1393
IMG_1394
IMG_1406
IMG_1417
IMG_1419
IMG_1423
IMG_1431

Chặng đàng Thánh Giá

IMG_2976
IMG_2978
IMG_2979
IMG_2981
IMG_2982
IMG_2985
IMG_2989
IMG_2997
IMG_3026

Nghi thức phụng vụ suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu

TTHH Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top