Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở rước kiệu tạ ơn tháng Mân Côi

IMG_8607

WTGPHN – Ngày 27 tháng 10 vừa qua, Trung tâm hành hương Bằng Sở đã long trọng rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ Mân côi.

Đúng 17h00, đoàn hoa Giáo Xứ Sở Hạ đã dâng kính Đức Mẹ bên trong thánh đường, và sau khi kết thúc dâng hoa, đoàn rước đã tập trung trước linh đài Đức Mẹ La Vang, mặc dù thời tiết mưa nhỏ nhưng không vì thế mà làm giảm đi lòng yêu mến Đức Mẹ của mỗi người con dân Bằng Sở.

Khởi đi từ linh đài Đức Mẹ La Vang, sau đó đoàn rước tiến vào khuôn viên xung quanh nhà thờ rồi tiếp tục đi chung quanh làng.

Khi đoàn rước kết thúc, cha Giám Đốc Antôn đã chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật XXX ngay tại linh đài Đức Mẹ La Vang trong bầu khi vui mừng và lòng yêu mến Đức Mẹ.

Nguyện xin mỗi người đều cố giắng noi theo gương nhân đức của Mẹ, luôn biết khiêm nhường và đáp lại hai tiếng “Xin vâng”, và xin Đức Mẹ hằng gìn giữ cộng đoàn trung tâm hành hương luôn biết cải thiện đời sống, gia tăng đức tin và tình yêu thương trong năm “Đức Tin”. Xin Mẹ gìn giữ chúng con.

IMG_8607
IMG_8624
IMG_8658
IMG_8662
IMG_8678
IMG_8684
IMG_8690
IMG_8694
IMG_8695

TTHH Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top