Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở sẵn sàng đón khách hành hương trong Năm Đức Tin

IMG_0008

WTGPHN – “Hội Thánh, nhờ quyền cầm buộc và tháo cởi do Chúa Giêsu Kitô ban, can thiệp vì lợi ích của một Kitô hữu nào đó và mở cho họ kho tàng công phúc của Đức Kitô và của các Thánh, để họ nhận được nơi Chúa Cha giầu lòng thương xót ơn tha thứ những hình phạt tạm họ đáng phải chịu do tội. Như vậy, Hội Thánh không những muốn giúp đỡ tín hữu đó, mà còn thúc đẩy họ làm những việc đạo đức, thống hối và bác ái” ( Ibid: trích Phaolô VI, Tông Hiến Indulgentiarum doctrina,8)

Năm Đức Tin là thời gian hồng phúc để mỗi người chúng ta có thể tuyên xưng Đức Tin của chính chúng ta nơi Chúa Kitô Phục Sinh. Và điều đặc biệt hơn Năm Đức Tin này chúng ta có cơ hội đi viếng những nhà thờ được Bề Trên Giáo Phận chỉ định để lĩnh ơn ” Ân xá”.

Năm nay Bề trên giáo phận đã quyết định có 8 nhà thờ được chọn là điểm hành hương trong năm Đức Tin, trong đó có nhà thờ Bằng Sở Trung tâm hành hương của Tổng Giáo Phận. Ngay từ khi có quyết định của Bề trên chọn Bằng Sở là một trong 8 điểm hành hương trong năm Đức Tin của Tổng Giáo Phận, Cha Giám Đốc Antôn Trần Quang Tiến đã mau chóng triển khai các công việc để chuẩn bị đón các đoàn khách hành hương trong năm Đức Tin, để có được một sự chuẩn bị tốt nhất đón quý khách hành hương trở về với trung tâm hành hương để khi về nơi đây cộng đoàn được lãnh nhận ơn của Chúa ban.

Sau một thời gian chuẩn bị, giờ đây Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở đã sẵn sàng đón quý khách hành hương về hành hương trong Năm Đức Tin.

IMG_0008
IMG_0009
IMG_0011
IMG_0014
IMG_0015
IMG_0017
IMG_0210
IMG_0212
IMG_0215

TTHH Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top