Trung tâm hành hương Bằng Sở và giáo xứ Cẩm Cơ: Hội thi giáo lý – Hè 2012

2

WTGPHN – Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục về việc phát động phong trào học giáo lý và sống đạo dành cho tất cả các giới trong Tổng giáo phận Hà Nội với chủ đề: “Cử hành Mầu nhiệm Ki-tô giáo” do Ban giáo lý TGP đã đề ra cho mùa hè năm 2012, cha Antôn Trần Quang Tiến đã tổ chức ngày hội thi giáo lý cấp giáo xứ tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Lê Tuỳ và Giáo xứ Cẩm cơ là những nơi Ngài đang làm mục vụ.

Sau đây là một số hình ảnh:

I. Phần Thi Tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Lê Tuỳ

2
3
4
5

Ban Hành Giáo

6

Hội Thánh Tâm

7

Hội Bà Thánh Têrêsa

8

Hội Gia Trưởng

9

Hội Mân Côi

2. Phần Thi Tại Giáo Xứ Cẩm Cơ

11
12

Thiếu nhi

14

Giới trẻ

15

Giới trưởng thành

16

Phần thi cá nhân

18

Kết thúc bằng lời Kinh Hoà Bình

TTHH Bằng Sở

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top