TTHH Bằng Sở: Chương trình mừng sinh nhật Nước Trời lần thứ 180 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

lm_pheroletuy

CHƯƠNG TRÌNH

MỪNG KÍNH SINH NHẬT NƯỚC TRỜI LẦN THỨ 180

CHA THÁNH PHÊRÔ LÊ TUỲ

(Ngày 09, 10, 11 tháng 10 năm 2013)

lm_pheroletuy

…………………

Thứ Tư, ngày 09 tháng 10 năm 2013

* 14h00 : Chuông báo

* 14h30 – 19h00 : Chầu Mình Thánh Chúa (các hội đoàn tạiTTHH Bằng Sở đảm nhiệm)

* 19h15 : Thánh Lễ (hội Gia Trưởng TTHH Bằng Sở phục vụ lễ)

Thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2013

* 7h00 : Đặt Hòm Xương Thánh Để Cộng Đoàn Hôn Kính (cộng đoàn hôn kính cho đến trước giờ lễ của ngày hôm sau)

* 7h30 : Chầu Thánh Thể

* 8h30 : Thánh Lễ (do cha Giuse Hân và giáo miền cha phụ trách đảm nhiệm)

* 9h30 : Chầu Thánh Thể

* 10h30 : Thánh Lễ (do cha Fx. Văn, Ant. Công, Jos. Giáp và giáo miền các cha phụ trách đảm nhiệm)

* 14h00 : Chầu Thánh Thể

* 15h00 : Thánh Lễ (do cha Gc. Tập, Pr. Chương, Jos. Thuyết, Phaolô Mạnh và giáo miền các cha phụ trách đảm nhiệm)

* 16h30 : Hội Thánh Tâm TTHH Bằng Sở dâng hương kính cha Thánh.

* 17h00 : Chầu Thánh Thể

* 18h00 : Thánh Lễ (do cha Jos. Hữu, Jos. Chỉnh, Fx. Tuyến, Jos. Ngọc và giáo miền các cha phụ trách đảm nhiệm)

* 19h00 – 21h00 : Rước Kiệu Cha Thánh xung quanh làng

* 21h00 : Diễn Nguyện Dòng Máu Đức Tin

* 22h00 : Bế Mạc – Nghỉ Đêm

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2013

CHÍNH NGÀY LỄ

– 5 giờ 30 Sáng : Thánh Lễ : Cha Giám Đốc Trung Tâm chủ sự. (Ca đoàn I, II Bằng Sở)

– 6 giờ 30 đến 7h30 : Tìm hiểu về các Thánh Tử Đạo Việt Nam (qua video)

– 7 giờ 30 đến 9 giờ: ( “GẶP GỠ CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN”, những người đã được ơn lên chia sẻ. Cha Giuse Đỗ Đức Hân phụ trách dẫn chương trình).

– 9 giờ 30: Thánh lễ Đồng tế. (Ca đoàn I,II Bằng Sở)

– 11 giờ 00: Cơm trưa – giải tán.

T/m. Ban Tổ Chức

Linh mục: Antôn Trần Quang Tiến

Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top