TTHH Bằng Sở: Tam nhật Vượt qua 2014

b1WTGPHN – Cùng với toàn thể Giáo Hội, TTHH Đền Thánh Phêrô Lê Tuỳ tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại, nghi thức tưởng niệm được cử hành với rất nhiều nghi thức. Nghi Thức Phụng Vụ Lời Chúa, Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá, Nghi Thức Rước Lễ và sau cùng các nghi thức đó việc là kính nhớ Chúa Giêsu vác Thánh Giá lên đồi Gôn-gô-tha chịu đóng định bằng việc “Bước Theo Chặng Đàng Thánh Giá Chúa GiêSu”.

Khác hẳn với mọi năm, năm nay TTHH đã tổ chức việc “Bước Theo Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu” xung quanh làng, mười bốn chặng đàng Thánh Giá được chia đều mỗi nơi, mỗi một chặng là một vị đại diện hội đoàn vác.Với tất cả các viêc làm đó không chỉ có ý nghĩa diễn tả lại việc Chúa Giêsu vác Thánh Giá chịu chết chuộc tội nhân loại nhưng còn với ý nghĩa nhắc nhở cho chúng ta mỗi lần gặp gian nan thử thách, những cám dỗ đời thường biết nhìn lên Thánh Giá Chúa Kitô mà noi gương Người luôn sẵn sàng hiên ngang chịu mọi đau khổ bước theo Chúa đến cùng trong suốt cuộc đời trần thế.

Cuộc rước “Bước Theo Chặng Đàng Chúa Giêsu” diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng với đông đảo cộng đoàn tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh:

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Bangso/Dangthanhgiatuanthanh2014{/besps}

TTHH Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top