Tu đoàn Truyền Tin Hà Nội: Tổng Tu nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2027

Với chủ đề “Canh tân đời sống cá nhân và cộng đoàn”, Tổng Tu nghị lần thứ V của Tu đoàn Truyền Tin Hà Nội đã được tổ chức tại cộng đoàn Mẹ Cứu Chuộc Nghĩa Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội. Tổng Tu nghị diễn ra từ ngày 02-05/9/2023, do Cha Tô-ma Vũ Quang Trung, S.J. đồng hành hướng dẫn.

Trước khi bước vào những ngày làm việc chính thức, Tổng Tu nghị đã có 3 ngày trước đó để tĩnh tâm từ (30/8 – 01/9). Dưới sự hướng dẫn của Cha Giu-se Trịnh Hữu Nam S.J, quý tham dự viên đã có những giờ lắng đọng để gặp gỡ Chúa Giê-su Thánh Thể, những giờ gặp gỡ chia sẻ với nhau để lắng nghe, đối thoại và phân định. Lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau để hiểu một cách sâu sắc về thực trạng của Tu đoàn, nhờ đó mà đưa ra được những nội dung, kế hoạch cần bàn thảo trong Tổng Tu nghị cho việc xây dựng, phát triển những bước tiếp của Tu đoàn.

Đây là một sự kiện quan trọng mang tính quyết định cho sự phát triển của Tu đoàn Truyền tin trong 4 năm tới. Bởi lẽ Tổng Tu nghị có nhiệm vụ bảo toàn và phát triển những gia sản tinh thần, căn tính, linh đạo, đặc sủng, sứ mạng và những truyền thống tốt đẹp của Tu đoàn, đồng thời đưa ra những quyết định cần thiết nhằm mục đích canh tân và thích nghi đời tu trong từng bối cảnh xã hội khác nhau. Vậy nên không chỉ các đại biểu tham dự mà tất cả mọi thành viên của Tu đoàn đều hướng về Tổng Tu nghị trong lời cầu nguyện tha thiết.   

Tổng Tu nghị được khai mạc long trọng với Thánh lễ vào lúc 7h30, ngày 02/9, do Cha Tô-ma Vũ Quang Trung, S.J. chủ sự. Ngày làm việc thứ nhất diễn tiến với việc báo cáo các hồ sơ của Tu đoàn trong 4 năm vừa qua và sự hướng dẫn của Cha Tô-ma về thể thức Tổng Tu nghị.

Trước sự chứng kiến của vị đại diện Đức Tổng Giám mục là Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng, vào lúc 11h35, ngày 03/9, Tổng Tu nghị đã bầu được chị Tân Tổng Phụ trách Maria Têrêxa Nguyễn Thị Điệp. Tiếp đó, trong buổi chiều cùng ngày, Tổng Tu nghị đã bầu chọn được 4 chị trong ban Tổng Cố vấn.

Bên cạnh việc bầu cử, Tổng Tu nghị còn họp bàn giải quyết những vấn đề quan trọng và hoạch định đường hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Sau Thánh lễ tạ ơn sáng ngày 06/9, Chị Tân Tổng phụ trách Maria Têrêxa đã công bố bế mạc Tổng Tu nghị khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Tu đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa thương đồng hành và chúc lành cho Tu đoàn, để từng thành viên sẽ trở nên chứng nhân sống động của tình yêu trao hiến dành cho Đức Giê-su Ki-tô là Tình Yêu, là Sự Sống và là Cùng Đích Tối Hậu mà chị em luôn yêu mến, tôn thờ.

BTT Tu đoàn Truyền Tin Hà Nội

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Đại Chủng Viện Hà Nội

Học Viện Lê Tùy

Dòng Tu

Lên đầu trang