Tu hội Thánh Tâm: Lễ tuyên khấn tại giáo xứ Kẻ Nghệ

IMG_3691

” Xin Chúa Thánh Thần làm cho nảy sinh từ những cộng đoàn chúng ta nhiều nhà truyền giáo sẵn sàng dâng hiến cho việc mở mang Nước Chúa”; Ý cầu nguyện của Tháng sáu, kính Thánh Tâm Chúa Giêsu thật có ý nghĩa với đời sống tận hiến phục vụ cho cộng cuộc truyền giáo của Giáo Hội giữa lòng đời của các chị em thuộc Tu Hội Thánh Tâm tại TGP Hà Nội.

Quả vậy, trong ý nghĩa đó mà Tu Hội  Thánh Tâm đã chọn ngày 22 tháng 6 năm 2011 làm ngày tuyên khấn cho các chị em trong Tu Hội thuộc miền Hà Nội tại giáo xứ Kẻ Nghệ, nơi mà Tu Hội đã chọn để làm trung tâm của Tu Hội.

Trong ngày trọng đại này, hồng ân của Chúa đã tuôn đổ tràn đầy trên các chị em khi Đức TGM Phêrô đã tới chủ tế thánh lễ tạ ơn và chứng kiến nghi lễ khấn của 47 chị em, trong đó có 35 chị lặp lại lời khấn, 5 chị khấn lần đầu, và 7 chị tuyên khấn trọn đời. 

Thánh lễ đã diễn ra long trọng với sự tham dự của gần 20 linh mục, tu sỹ nam nữ của các Hội Dòng và đông đảo giáo dân của giáo xứ Kẻ Nghệ và các giáo xứ trong giáo miền Phú Xuyên.

” Trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta thấy từ nơi Trái Tim của Chúa Giêsu đã chảy ra máu và nước, nước và máu này là nguồn mạch làm nảy sinh Giáo Hội.  Giáo Hội được khai sinh từ Thánh Tâm Chúa có nhiệm vụ tiếp nối chương trình cứu độ của Chúa Giêsu bằng việc rao truyền Tin Mừng trên toàn cõi đất. Trong Giáo Hội, Chúa gửi đến nhiều ơn kêu gọi để thực hiện sứ mạng này: ơn gọi hôn nhân gia đình, ơn gọi giáo sỹ, tu sỹ và ơn gọi làm chứng tá giữa đời…Chính Chúa gọi mỗi người và chờ đợi sự đáp trả của họ. Hôm nay các chị em của Tu Hội Thánh Tâm tuyên khấn trước cộng đoàn  là những con người được mời gọi và đã đáp trả cách quảng đại tiếng Chúa để ra đi làm chứng cho TIn Mừng cùa Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện cho các chị em trong ngày trọng đại này để các chị em can đảm lên đường trở nên men nên muối làm cho nhiều người nhận ra ơn cứu độ của Chúa”, Đức TGM Phêrô đã ngỏ lời với cộng đoàn trong thánh lễ.

Trở nên men nên muối giữa cuộc sống đời thường là một sứ mạng không phải là dễ dàng đới với các chị em trong Tu Hội Thánh Tâm, những con người không mặc tu phục nhưng lại sống như những người tu sỹ trong ơn gọi tuân giữ các lời khấn Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục.

Hiểu được khó khăn và những thử thách đó, các chị em trong Tu Hội Thánh Tâm xin được thêm lời cầu nguyện để xin Chúa gìn giữ các chị trong ơn gọi đặc biệt này như lời nguyện xin dâng lên Chúa Cha của chính Đức Giêsu  mà Đức TGM trưng dẫn: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”. (Ga 17, 11B-17) 

IMG_3691
IMG_3694
IMG_3697
IMG_3698
IMG_3699
IMG_3700
IMG_3701
IMG_3702
IMG_3703
IMG_3706
IMG_3711

BBT WTGP HN

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top