Tuần cửu nhật kính Thánh Giu-se

Bản Tuần Cửu nhật này mô phỏng “Cửu nhật Kinh nguyện” của Dòng Cát Minh Sài Gòn, với những bài suy niệm đặc sắc về quyền chức, nhân đức và từ tâm của Thánh cả, dựa trên cơ sở giáo lý dồi dào, có sức hun đúc lòng tôn sùng, trông cậy Thánh nhân.

Ta nên làm Tuần Cửu nhật mỗi khi muốn xin một ơn trọng đại, nhất là trước hai Lễ kính Thánh cả hằng năm. Cũng có nhiều con cái Cha Thánh làm Tuần Cửu nhật liên tục suốt tháng Ba để tỏ lòng kính mộ Người.

Nếu kết hợp sự tôn sùng Thánh Thể Chúa Giê-su và Đức Mẹ với sự tôn sùng Thánh cả thì Tuần Cửu nhật càng hữu hiệu hơn.

Khi làm việc Tuần Cửu nhật, có thể theo chương trình sau đây:

1. Kinh dọn mình

2. Bài suy niệm

3. Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.

4. Kinh Cầu Thánh Giuse.

5. Kinh Bảo trợ những vụ khó

khăn.    

6. Bài hát kính Thánh cả.

I. KINH DỌN MÌNH

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Kinh Tin kính

Nếu làm vào giữa giờ kinh thì thôi đọc hai kinh này.

Lạy Thánh cả Giu-se, là Đấng phù hộ mạnh thế trước tòa Thiên Chúa, là Cha nhân hiền của chúng con, người con thảo hiếu trung thành của Cha, quả quyết không hề bao giờ khẩn cầu Cha mà vô hiệu. Vì vậy, trong Tuần Cửu nhật này, chúng con hết lòng trông cậy chạy đến cùng Cha. Xin Cha cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa Giê-su, là Đấng xưa Cha đã nhiệt thành bảo hộ, Đấng đã chẳng nề trọng kính và vâng lời Cha, như một người con thảo. Amen.

II. PHẦN SUY NIỆM

NGÀY THỨ NHẤT

Ta hãy suy: Thế lực Thánh cả Giu-se khiến ta sốt sắng tôn sùng Người.

Muốn hiểu thế lực của Người, ta hãy vào xem Thánh Gia thất xưa tại Na-da-rét. Nơi đây, có Ngôi Thiên Chúa mặc lốt Hài Nhi… Nơi đây, các thiên thần cung kính run sợ, sấp mặt xuống đất không dám nhìn dung nhan Chúa… Nơi đây, có Đức Mẹ Maria. Nữ Vương trời đất, là kiệt tác của tay Đấng Toàn Năng là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, cũng là Đấng ban phát mọi ơn phước. Tóm lại, nơi đây, tràn đầy mọi điều đẹp lòng Chúa Cả Ba Ngôi.

Chẳng phải chỉ có Chúa Giê-su cùng Đức Mẹ ở đây, song còn có một gia trưởng điều khiển mọi việc cửa nhà một cách vô cùng đầm ấm. Chúa Giê-su đã tỏ dạ yêu đương và hết lòng vâng phục Người. Một gia trưởng mà các thiên thần đều kính cẩn đem mang lệnh của Đấng Cao Cả tới cho Người. Một gia trưởng có nhiệm vụ giữ gìn, nâng đỡ, dưỡng nuôi Chúa Giê-su cùng Đức Mẹ bằng việc làm vất vả. Một gia trưởng đã làm phận sự cao trọng hơn phận sự các đấng tiên tri. Gia trưởng đó chính là Thánh cả Giu-se, còn danh vọng nào sánh cho bằng! Chức cao cả ấy giục ta phải tôn kính Người hết dạ.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh cả Giuse, là đấng Chúa đặt lên làm chủ nhà Chúa, xin ghé mắt thương xem các gia đình chúng con. Hãy đưa tay mạnh mẽ hộ vực chở che, và cầu cùng Chúa xuống ơn cho gia đình chúng con, được trung thành cùng Chúa và Hội thánh chẳng lỗi tơ hào. Lại cho mọi người trong gia đạo được an bình, thỏa thuận, hiệp hòa, nhất là sau này, được sum họp cùng nhau trên cõi hằng sống.

Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu cùng Thánh cả trong Tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

(Phần một đọc lại mỗi ngày)

*******

NGÀY THỨ HAI

Ta hãy suy: Các nhân đức Thánh cả Giu-se khiến ta sốt sắng tôn sùng Người.

Thánh Giu-se có đủ mọi nhân đức mà Người đã thực hiện cách phi thường, xứng với một vị đại thánh, Phúc Âm đã khen Người là đấng công bình chính trực, nghĩa là nên thánh nên lành, đầy đủ mọi công nghiệp phúc đức.

Sứ mạng siêu phàm Thiên Chúa trao phó cho Người là làm chủ Thánh gia, làm Cha đồng trinh Chúa Con và bạn trăm năm Đức Mẹ. Chức vụ Người càng lớn thì ân sủng Chúa ban xuống cho Người càng nhiều. Đã vậy, sự tiếp xúc thân mật hằng ngày với Chúa Con và Đức Mẹ lại là một nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Người. Linh hồn Thánh cả là một kỳ công của ân sủng và đạo hạnh.

Ai kể cho xiết, ai khen ngợi cho cùng. Đức tin mạnh mẽ, nhanh nhẹn của Thánh nhân, khi gặp cơn gian nan thử thách? Đức trông cậy của Người không bờ bến hằng thuận theo ý Chúa an bài. Đức phục tùng mau kíp kiên trì, khi có lệnh bởi trời ban xuống. Đức cần mẫn, siêng năng, không nề vất vả, ưa sống cần lao, ham mê hoạt động.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh cả Giuse rất trung thành vâng theo ơn Chúa Thánh Thần điều khiển, xin cầu cho chúng con được biết thánh ý Chúa phân định phải chọn bậc sống nào. Xin chớ để chúng con lầm lạc trong việc quan trọng nhất đời chúng con, bây giờ và mai hậu. Lại xin cho con cái Thánh cả được vững vàng vâng theo thánh ý Chúa, quý trọng bậc sống mình và giữ các nhân đức xứng hợp.

Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu cùng Thánh cả trong Tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

*******

NGÀY THỨ BA

Ta hãy suy: Về Đức khiêm nhượng, khó nghèo và tinh thần cầu nguyện của Thánh cả Giu-se.           

Trong các nhân đức Thánh cả, ta hãy chiêm ngưỡng đức khiêm nhượng của Người. Là con ông Đa-vít trâm anh, Người chẳng nề vất vả làm nghề thợ mộc mà sinh sống. Giữ hai kho báu bởi trời, là Chúa Con và Đức Mẹ, Người vẫn thinh lặng khiêm nhường, không hề mở miệng khoe khoang. Người đã học được cùng hai Đấng sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng đời sống ẩn dật.

Ai nói cho cùng, Người ham chuộng làm việc trong cảnh khó nghèo, mà Người đã biến thành phúc thứ nhất của Tin Mừng?

Ai suy cho thấu, đời sống nguyện cầu thân mật của Người đối với Chúa Giê-su và Đức Mẹ?

Ngót ba mươi năm trường, ngày đêm, Người hằng chung sống với hai Đấng trong một nhà, ăn chung một bàn, làm chung một việc, chỉ lo lắng cho hai Đấng, và hai Đấng cũng lo lắng cho Người cách vô cùng hoàn hảo. Đẹp đẽ thay, sốt mến thay, cảnh Thánh cả cầu nguyện chung cùng với Con và Đức Mẹ! Lòng Người tràn ngập ơn phước ngần nào! Ai mà chẳng ước ao số phận Thánh cả? Chính vì thế, những linh hồn yêu mến đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện đều chọn Người làm gương mẫu và bổn mạng.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh cả Giuse là Đấng hộ vực Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, con xin gởi gắm nơi Thánh cả các thiếu nhi và thiếu nữ Công giáo. Xin khứng phù hộ gìn giữ những tấm lòng trong trắng khỏi mọi hiểm nguy, cùng thúc giục giới trẻ dịu dàng yêu mến Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh cả, để được ơn nâng đỡ đời này và hạnh phúc vô cùng đời sau.

Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu cùng Thánh cả trong Tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với hổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

*******

NGÀY THỨ BỐN

Ta hãy suy: Về Đức Trinh khiết của Thánh cả Giu-se.

Chỉ có thiên thần bởi trời xuống mới ca ngợi đức trinh bạch của Thánh cả cho xứng được! Để có một quan niệm về sự trong trắng tuyệt luân của Người, ta nên nhớ lại vì danh nghĩa và mục đích nào, Thiên Chúa đã đặt Người bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

Trong tất cả loài người, qua muôn thế hệ, Thánh cả Giu-se được kén chọn để làm bạn trăm năm Đức Maria, là Đấng trong sạch hơn chín phẩm Thiên Thần, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, là từ mẫu của Ngôi Lời nhập thể. Với danh nghĩa ấy, Người đã thương yêu, hộ vực Bà, và bảo tồn danh thơm tiếng tốt cho Bà trước mặt thiên hạ.

Ôi, trinh khiết thay, tâm hồn Người trong trắng như Thiên Thần đã tỏa nực mùi hương thơm ngào ngạt! Dịu ngọt thay, mùi vị đức đồng trinh toát ra bởi ngực Thánh cả, nơi mà Chúa Hài Nhi bao lần đã ngủ lịm êm đềm! Trong sạch biết bao, tay Người đã bồng bế Chúa Con và giúp đỡ Đức Mẹ! Ôi, ai hiểu thấu lòng tinh khiết vẹn tuyền Thánh cả! Ai ca tụng cho cùng? Ai kể cho xiết những ơn lành Người xin được nơi Chúa, cho những linh hồn muốn theo gương trinh khiết của Người!

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh cả Giu-se phước lộc, là Cha Chúa Giê-su và là Bạn khiết trinh Đức Mẹ, xin hãy làm Đấng bảo trợ con. Xin lấy dây tình thân ái của Người đối với hai Đấng mà ràng buộc lấy con! Từ đây, tấm lòng rất nhân lành, rất trong sạch của Người sẽ nên chốn con ẩn dật trước mọi nguy nan cám dỗ. Qua Thánh cả, con đến cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Và theo gương Hai Đấng con sẽ kính yêu Thánh cả trọn đời.

Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu cùng Thánh cả trong Tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

*******

NGÀY THỨ NĂM

Ta hãy suy: Về sự kính mến Chúa Giê-su và Đức Mẹ nơi Thánh cả Giu-se.

Lạ lùng thay, thắm thiết thay, mối tình Thánh cả dành cho Chúa Hài Đồng! Đó là mối tình của cha hiền dành cho người con duy nhất, đẹp đẽ, khôn ngoan. Cũng là mối tình của con thảo dâng lên Chúa Cả cao sang, toàn năng, nhân hậu. Yêu Con cũng là mến Chúa – mến Chúa cũng là yêu Con. Thiên nhiên và ân sủng đã phối hiệp cách lạ lùng nơi tình yêu ấy

Khi Cha trên trời muốn ban cho Con Ngài một người cha dưới thế, thì lẽ tất nhiên phải phú vào lòng ông một tình phụ tử xác thực, sâu sắc, chân thành. Thiên Chúa đã ban tình yêu của chính mình cho Thánh cả, cũng như đã ban cho Thánh Mẫu, tuy mức độ khác nhau, để hai Đấng làm cha, làm mẹ Con Ngài.

Biết bao lần, lòng Thánh cả chẳng hừng cháy, khi chiêm ngưỡng Hài Nhi mũm mĩm, trắng hồng nằm trên mớ cỏ xanh? Hoặc khi bồng Hài Nhi ấp ủ trên lồng ngực? Còn cái vui nào hơn cái vui thấy Hài Nhi, theo dòng năm tháng, “cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dáng và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời”. Đấng đem lửa xuống thế gian mà chẳng khởi sự đốt lên trong lòng cha mình sao?

Tưởng nhớ Giê-su, lòng đã ngọt ngào!

Thấy mặt Giê-su, mặt nào khá sánh!

Đồng thời, Thánh cả cũng dành cho Mẹ Ma-ri-a mối tình thắm thiết trinh trong đượm nhuần cung kính xứng vị Mẹ Thiên Chúa. Càng chung sống, Người càng cảm mến bầu không khí thanh sáng trong gia đình, do Mẹ tạo nên bởi đức hạnh và ân sủng dạt dào.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh cả Giu-se, no đầy vinh phước, vì tình yêu thương mặn nồng của ba Đấng khi còn ở thế gian, xin Người khứng giúp con nên thánh thiện, xin Người hãy làm linh hướng và kiểu mẫu cho tất cả các linh hồn ái mộ đàng trọn lành và tình mến Chúa. Lạy Đấng được vinh phước thông hiểu đàng trọn lành: mến Chúa Giê-su và Đức Mẹ trước tiên, xin hãy giúp con được yêu mến cho thực, để chung cùng Thánh cả và nhờ Thánh cả, con biết mến yêu Đức Mẹ hầu gặp Chúa Giê-su, mà kính mến Người muôn đời.

Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu cùng Thánh cả trong Tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

*******

NGÀY THỨ SÁU

Ta hãy suy: Về thế lực Thánh cả cầu bầu cho kẻ tôn kính Người.

Muốn biết thế lực Thánh cả trên thiên đàng ngày nay, không gì bằng nhớ lại công việc Người đã làm xưa trong nhà Na-da-rét. Nơi đây, vì phận sự gia trưởng, Người đã xếp đặt mọi công việc cho Đức Mẹ và Chúa Con. Ngót ba mươi năm trường hai Đấng đã lấy làm hạnh phúc được vâng lời Người trọn vẹn, chẳng lấy chi làm sung sướng cho bằng làm vừa lòng đẹp ý Người luôn. Ấy là thế lực Người ở trần gian; huống chi trên thiên đàng, quyền uy Người còn lớn hơn. Ngoài Chúa Giê-su, Đức Mẹ chẳng hề quý mến ai hơn bạn trăm năm thanh tịnh của mình, ngày ngày sống chung thân thiết, bữa bữa giúp đỡ tận tình, lưỡi nào nói được! Ngày nay, trên trời, Đức Mẹ muốn làm hiển vinh Thánh cả, nên thường chuyển thông nhiều ân phước xuống những kẻ nhiệt thành kính tôn Người.

Giáo Hội, là Thánh gia mở rộng, Thánh gia nối dài, cũng nhiệt liệt tôn sùng Thánh cả. Năm 1870, Đức Giáo hoàng Piô IX, trước những ưu tư thời đại, muốn phó mình và giáo hữu trong tay Thánh cả hộ phù, đã tôn Người làm Quan thầy toàn thể Giáo Hội, và truyền dạy hằng năm phải mừng lễ trọng thể kính Người. Càng ngày ta càng nhận thấy vinh quang Người chiếu giãi, nhân đức Người sáng ngời, lời cầu Người vạn năng, sự can thiệp Người mạnh thế. Và lòng sùng mộ của tầng lớp trong Giáo Hội quy về Thánh cả, như về một vị cha già vô cùng phúc hậu.

Lời cầu nguyện: Lạy Đấng Bảo trợ rất mạnh thế của Hội thánh, con xin phó thác cho Người mọi nhu cầu của Hội thánh là mẹ chúng con. Xin hộ vực Đức Giáo Hoàng và hàng giám mục. Xin cho các linh mục, các tu sĩ được trau dồi mọi nhân đức xứng bậc, cùng nhiệt thành lo phần phúc các linh hồn. Xin phù hộ các giáo hữu, nâng đỡ người lành, cải thiện người ác, hướng dẫn lương dân tìm về nhà Cha. Xin cứu vớt các linh hồn nơi luyện ngục, hãy làm tê liệt các mưu chước quỷ ma.

Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu cùng Thánh cả trong Tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

*******

NGÀY THỨ TÁM

Ta hãy suy: Về lòng nhân hậu của thánh cả Giuse đối với đoàn con kính mến Người.

Giu-se là người công chính, đấng thánh thiện tuyệt vời. Người thuộc về khởi nguyên đạo thánh. Người là hiền phụ Chúa Giê-su. Chính Chúa đã nhìn nhận Người là cha, phục tùng Người mọi đàng, và thánh hóa Người qua bao năm chung sống. Còn hình ảnh nào cao đẹp, cảm động bằng hình ảnh Người bồng Ấu Chúa trên tay, hoặc dắt đi lẫm chẫm bên mình? Sứ mạng Người là làm thiên thần hộ thủ của Ấu Chúa.

Thánh cả là hiền phu Đức Mẹ, mà trót đời Người hết dạ hộ phù, một lòng kính ái. Nhân đức Người lấp lánh như sao sáng trên trời. Ngày nay trên chốn vinh quang, Chúa Giêsu tôn trọng Người, và coi lời cầu nguyện của Người như một mệnh lệnh.

Tuy cao xa mà Người lại rất gần gũi, rất thông cảm nỗi niềm con cái, sẵn sàng ra tay cứu giúp chẳng nề. Sinh thời, Người đã trải qua cảnh phù trần nhân thế nếm đủ mọi mùi đắng cay, nên dễ xót thương thân phận lao đao con cái.

Trẻ nhỏ Người thương yêu, bậc già Người săn sóc, chuyện gia đình Người giúp đỡ, việc Giáo Hội Người lo toan. Nhất là trong đời sống hằng ngày, giữa những thử thách thường xuyên, sự can thiệp của Người càng mau mắn hữu hiệu, lòng Người lúc nào cũng sẵn sàng mở. Nguồn lân tuất của Người không bao giờ cạn.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh cả Giu-se là Cha nhân hậu, xin cho chúng con được cảm thấy sự săn sóc kín nhiệm, nhưng vô cùng chu đáo của Cha. Chúng con ước nguyện cho sự tôn sùng Cha được mở rộng khơi sâu, để Thiên Chúa được hiển vinh, các linh hồn được hạnh phúc. Chớ gì những ai đã kính mến Chúa Giê-su và Mẹ thánh Ngài, thì cũng biết tôn sùng Cha nữa.

Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu cùng Thánh cả trong Tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

*******

NGÀY THỨ CHÍN

Ta hãy suy: Về những ơn ích do lòng sùng kính Thánh cả Giuse.

Nói về ơn ích vô vàn vô số, phần xác phần hồn do sự cầu bầu của Thánh cả từ xưa tới nay, tưởng không gì bằng nại đến kinh nghiệm sống của các thánh.

Thánh nữ Têrêsa Avila đáng kể vào hàng đệ nhất tông đồ của Thánh cả, không phải bằng lời giảng mà bằng kinh nghiệm và hành động. Lập được 17 Đan viện Cát Minh, bà đã dâng kính Thánh cả 13 nhà. Trong tác phẩm của bà, bà đều nói nhiều đến những ơn lạ Thánh cả đã xin cùng Chúa cho bà và tu hội.

Bà viết: “Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng Thánh Giu-se mà không được. Dường như Thiên Chúa ban cho các thánh giúp ta việc này việc nọ. Nhưng kinh nghiệm cho tôi biết Thánh Giu-se giúp ta trong mọi trường hợp. Những ai không tin lời tôi, hãy thử mà xem”.

Mẹ đáng kính Ma-ri-a Ag-re-da trong tác phẩm thời danh của bà nhan đề Thành trì Thiên Chúa, đã chép những dòng sau đây: “Sự cầu bầu của Thánh cả Giu-se thực là mạnh thế, để giúp ta giữ được trong sạch, gỡ mình khỏi tội lỗi, thêm lòng kính mến Đức Mẹ, được ơn chết lành, khỏi quỷ ma cám dỗ, được sức khỏe phần xác cùng sự cứu trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, và để các gia đình hiếm muộn được sinh con cái”.

Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con, và chúc lành cho chúng con.

Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (…) chúng con kêu cầu cùng Thánh cả trong Tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

*******

III. KINH CẦU THÁNH GIUSE

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương xót chúng con.

(Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy).

Ông thánh Giuse.

Ông thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Đavít.

Ông thánh Giuse là đấng sáng láng trên hết các thánh Tổ tông.

Ông thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Đức Chúa Trời.

Ông thánh Giuse là Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế

Ông thánh Giuse là đấng đồng trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.

Ông thánh Giuse là cha nuôi Con Đức Chúa Trời.

Ông thánh Giuse hằng lo lắng che chở Đức Chúa Giêsu liên.

Ông thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô.

Ông thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người.

Ông thánh Giuse làm đầu Thánh gia.

Ông thánh Giuse trọn tốt trọn lành.

Ông thánh Giuse cực thanh cực tịnh.

Ông thánh Giuse cực khôn cực ngoan.

Ông thánh Giuse là đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng.

Ông thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn.

Ông thánh Giuse là đấng ngay chính tận trung.

Ông thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.

Ông thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn.

Ông thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi.

Ông thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà.

Ông thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.

Ông thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững.

Ông thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan.

Ông thánh Giuse yên ủi kẻ gian nan khốn khó.

Ông thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông.

Ông thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ lưu đày.

Ông thánh Giuse là Đấng Bảo trợ người sầu khổ.

Ông thánh Giuse là Đấng Bảo trợ kẻ túng nghèo.

Ông thánh Giuse là quan thày phù hộ kẻ mong sinh thì.

Ông thánh Giuse các ma quỷ kinh khiếp.

Ông thánh Giuse là đấng bảo hộ cả và Hội thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhận lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Chúa đã đặt ông thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.

– Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện

      Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa; chúng con kính chuộng ông thánh Giuse là quan thày phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen.

IV. KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN

Lạy Thánh Giu-se, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giê-su cho chúng con, khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…), xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những ngưòi sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân cha, tha thiết nài xin cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con, xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

V. BÀI HÁT

VỀ BẾN THIÊN ĐÀNG

ĐK. Nguyện xin Thánh cả Giuse quyền cao sang. Rày đang no đầy ơn phúc trên ngai vàng. Cứu giúp chúng con thế trần lầm than, Ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn.

TK1. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên. Lòng con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền, trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hòng trôi. Xin cha dắt con về bến yên vui sáng ngời.

TK2. Dạt dào trên sóng, con luôn vững tâm cậy trông. Đời con đang sống, xin cho hồn con trắng trong. Lạy cha, khắp trong trần gian đâu thấy những ngày bình an. Xin cha thương dắt con về bến yên vui thiên đàng.

VI. BẨY SỰ VUI BUỒN THÁNH CẢ GIUSE

THỨ NHẤT: Ngắm khi Thánh Giu-se thấy Đức Mẹ có thai, mà chẳng hiểu sự ấy làm sao thì đau đớn khốn cực lắm. Nhưng khi Thiên thần hiện đến báo cho Người biết, Đức Mẹ có thai bởi phép Chúa Thánh Thần, và con Đức Mẹ sinh ra là Chúa Cứu Thế chuộc tội cho thiên hạ, thì Thánh Giu-se được an ủi được vui mừng biết là dường nào! Xin Thánh Giu-se, vì sự đau đớn cùng sự vui mừng ấy, an ủi chúng con trong những khốn khó đời này. Amen.

(Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh sau mỗi ngắm…)

*******

THỨ HAI: Ngắm khi Đức Mẹ ở thành Be-lem đã đến ngày sinh, mà Thánh Giu-se chẳng tìm được nhà trọ, phải đem Đức Mẹ vào trú hang bò lừa, thì buồn bã khốn cực lắm. Nhưng khi nghe tiếng các thiên thần từ trời xuống hát mừng Chúa cứu thế ra đời, thì vui biết là dường nào! Xin Thánh Giu-se, vì sự đau đớn cùng vui mừng ấy, cầu bầu cho chúng con biết khinh tiền tài, danh vọng mà trọng thanh bần khiêm nhượng. Amen.

*******

THỨ BA: Ngắm khi Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, Thánh Giu-se thấy máu Chúa Con chảy ra thì thắm thiết thương con lắm. Nhưng khi Người đặt tên Giê-su cho Hài Nhi cùng suy tên ấy êm ái dịu dàng, cực cao cực trọng, thì vui mừng biết là dường nào! Xin Thánh Giu-se, vì sự đau đớn và vui mừng ấy, cho chúng con được sốt sắng cung kính mà kêu tên cực trọng Giê-su, khi sống và lúc ly trần. Amen.

*******

THỨ TƯ: Ngắm khi Thánh Giu-se đem Chúa Giê-su vào đền thờ, thấy ông Simeon nói tiên tri những đau khổ Đức Chúa con phải chịu, thì Người đau đớn như dao sắt thấu qua lòng vậy. Nhưng khi nghe ông Si-mê-on nói nhiều linh hồn được cứu độ vì công nghiệp Chúa Giêsu, thì Người vui mừng biết là dường nào! Xin Thánh Giu-se, vì sự đau đớn và vui mừng ấy, cầu bầu cho chúng con được ơn cứu độ, vì công nghiệp Chúa Giê-su. Amen.

*******

THỨ NĂM: Ngắm Thánh Giuse thấy Chúa Giê-su là Chúa trời đất, phải chạy trốn qua nước Ai Cập giữa bao thiếu thốn gian nan thì thương xót lắm. Nhưng lòng Người hằng bình tĩnh vui tươi, vì luôn được ở cùng Chúa Giê-su, chẳng xa lìa bao giờ. Xin Thánh Giu-se, vì sự đau đớn và vui mừng ấy, cầu bầu cho chúng con được làm mọi việc vì Chúa Giêsu và giữ lòng trung thành với Người mãi mãi. Amen.

*******

THỨ SÁU: Ngắm khi Thánh Giu-se đem Chúa Giêsu từ nước Ai Cập về thành Na-da-rét, mà nghe tin con vua Hê-rô-đê nối quyền cha mình trị vì nước Do Thái, thì Người đau đớn lo sợ lắm. Nhưng khi Thiên thần bảo đừng sợ, cứ đem Chúa Con và Đức Mẹ về, thì Người vâng lời ngay và vui mừng biết là dường nào! Xin Thánh Giu-se, vì sự đau đớn và vui mừng ấy, cầu bầu cho chúng con khỏi giặc giã, ôn dịch, thần khí, được bằng an mà giữ Đạo thánh Chúa nên. Amen.

*******

THỨ BẢY: Ngắm khi Thánh Giu-se lạc mất Chúa con thì lo buồn đau đớn lắm. Nhưng sau ba ngày lại tìm thấy Chúa trong Đền thờ, thì Người vui mừng biết là dường nào! Xin Thánh Giu-se, vì sự đau đớn và vui mừng ấy, cầu bầu cho chúng con giữ nghĩa cùng Chúa Giê-su, chớ bao giờ phạm tội mà lạc mất người. Amen.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top