Tuần lễ mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam tại TTHH Bằng Sở

Trong tâm tình của Năm thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tuần vừa qua tại Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở đã diễn ra các cử hành đạo đức, thể hiện lòng yêu mến Chúa, tri ân các Thánh Tử Đạo của toàn thể cộng đoàn nói chung, cách riêng là những người con dân Bằng Sở.

Với lòng yêu mến Cha Thánh Phêrô Lê Tùy, Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ, quý khách hành hương xa gần đã về với Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở để hiệp dâng Thánh Lễ, tham dự các cử hành đạo đức trong suốt những ngày vừa qua.

Tuần lễ hồng phúc được bắt đầu với cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ trong ngày khai mạc tháng Mân côi năm 2018. Kế đó là Thánh Lễ do Cha Antôn Trần Quang Tiến chủ sự. Kết thúc Thánh Lễ, cộng đoàn cùng nhau tham dự giờ Chầu Thánh Thể 24 giờ trong bầu khí ấm cúng và sốt sắng.

Vào lúc 18h00, thứ Ba – ngày 02/10/2018, Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh – Giám Mục phụ tá TGP Hà Nội đã về chủ sự Thánh Lễ khai mạc tuần lễ mừng kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển thánh các Tử Đạo Việt Nam.

Thứ Tư – ngày 3/10/2018, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã về chủ sự Thánh Lễ tại vườn thánh Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở để cầu nguyện cách đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời.

Tiếp nối các cử hành đạo đức, thứ Năm – ngày 4/10/2018, quý Cha cùng cộng đoàn Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở cùng nhau tham dự vào cuộc rước kiệu kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Lễ được diễn ra sốt sáng vào lúc 19h30.

Cao điểm của tuần hồng phúc là Thánh Lễ bế mạc do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – TGM Hà Nội chủ sự vào lúc 10h00, ngày 5/10/2018. Thánh Lễ diễn ra với sự tham dự của đông đảo quý khách hành hương xa gần.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở có được tuần lễ mừng kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển thánh các Tử Đạo Việt Nam diễn ra tốt đẹp và mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cao quý.

Trong niềm vui và trong tâm tình cảm tạ, chúng con xin cám ơn Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách hành hương xa gần… đã về hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho toàn thể cộng đoàn. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên quý đấng bậc và quý cộng đoàn qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

14648 hanh huong 22

Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở lung linh trong tuần lễ hồng phúc

14648 hanh huong 22

Cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ, khai mạc tháng Mân côi, ngày 01/10/2018

14648 hanh huong 22

Dâng hoa kính Đức Mẹ, khai mạc tháng Mân côi, ngày 01/10/2018

14648 hanh huong 22

Nghi thức làm phép 4 bức tượng đồng: Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Phêrô tông đồ và Thánh Phêrô Lê Tùy

14648 hanh huong 22

Làm phép bàn thờ phụ và khăn bàn thờ

14648 hanh huong 22

Thánh Lễ khai mạc tháng Mân côi, ngày 01/10/2018

14648 hanh huong 22

 Chầu Thánh Thể 24 giờ cho Chúa

14648 hanh huong 22

Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh chủ sự Thánh Lễ khai mạc, ngày 02/10/2018

14648 hanh huong 22

Đức Cha Lorensô chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn trong Thánh Lễ khai mạc

14648 hanh huong 22

Đoàn rước đồng tế tiến lên vườn thánh để cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho tổ tiên

14648 hanh huong 22

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự Thánh Lễ tại vườn thánh, ngày 3/10/2018

14648 hanh huong 22

Cuộc rước kiệu 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam xung quanh làng, ngày 4/10/2018

14648 hanh huong 22

Thánh Lễ cử hành sốt sắng sau cuộc rước kiệu kính các Thánh Tử Đạo

14648 hanh huong 22

Dâng hương kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 5/10/2018

14648 hanh huong 22

Đoàn rước đồng tế tiến vào ngôi Thánh đường cử hành Thánh Lễ

14648 hanh huong 22

Đức Hồng Y Phêrô chia sẻ với cộng đoàn trong bài giảng lễ

14648 hanh huong 22

Đức Hồng Y Phêrô cùng quý Cha hiệp dâng Thánh Lễ

14648 hanh huong 22

Đông đảo quý khách hành hương về tham dự Thánh Lễ

14648 hanh huong 22
14648 hanh huong 22
14648 hanh huong 22
14648 hanh huong 22

TTHH Bằng Sở

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top